Now showing items 1-2 of 2

  • Absorpční tepelná čerpadla pro malé aplikace 

    Pejcl, Jiří
    Tato bakalářská práce je zaměřena na absorpční tepelná čerpadla pro malé aplikace. Cílem práce je shrnout základní rozdíly mezi kompresorovými tepelnými čerpadly a absorpčními tepelnými čerpadly. A navrhnout systém s ...
  • Kogenerační jednotka s absorpčním TČ 

    Kürthy, Marián
    Táto diplomová práca je zameraná na zhodnotenie funkčného spojenia kogeneračnej jednotky so spaľovacím motorom a absorpčného tepelného čerpadla za účelom zvýšenia kogeneračného vykurovacieho efektu. Cieľom práce je navrhnúť ...