Now showing items 1-8 of 8

 • Degradace barviv fotografií ozonem 

  Védlová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o principech inkoustového tisku, složení inkoustu a tiskových médiích. Dále se zabývá stabilitou inkoustových výtisku, degradací inkoustů okolními vlivy, mechanismy těchto degradací a ochranou ...
 • Degradace inkoustových výtisků 

  Stančík, Jiří
  Technologie inkjetového tisku se v posledním desetiletí stala velmi populární především pro tisk digitálních fotografií. Spotřebitelé mají na výběr z velkého množství jak originálních, tak levnějších alternativních inkoustů ...
 • Metody hodnocení účinku polutantů na fotografie 

  Brablc, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem ozónu na barevné fotografie zhotovené inkoustovým tiskem. V práci jsou shrnuty základní principy inkoustového tisku, složení inkoustů a negativní faktory působící na kvalitu výtisků. ...
 • Stárnutí fotografií účinkem světla a polutantů 

  Pasečná, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem obecných vlivů světla a polutantů (především ozónu) na inkoustový tisk. V teoretické části jsou popsány základní principy způsobů tisku, tiskových materiálů a některých způsoby ...
 • Studium degradačních procesů inkjetových inkoustů 

  Samcová, Kateřina
  Tato diplomová práce se věnuje degradaci inkoustového tisku účinkem ultrafialového záření a ozonu u odlišných druhů papíru. Byly připraveny testovací škály pro hodnocení účinku urychleného stárnutí světlem a polutanty. ...
 • Světlostálost barevných digitálních výtisků 

  Kulhánková, Michaela
  V této diplomové práci byly řešeny současné způsoby hodnocení světlostálosti barevných digitálních výtisků. V teoretické části jsou uvedeny základní informace potřebné k pochopení experimentu. Vzorky inkoustových výtisků ...
 • Urychlené stárnutí inkoustového tisku 

  Buteková, Silvia
  Atramentová tlač zaujala v dôsledku svojej univerzálnosti popredné miesta v tlačiarenských aplikáciách. Výtlačky musia byť stabilné pre archiváciu, i keď sú vystavené podmienkam prostredia. Zlepšenie stability atramentových ...
 • Zvýšení světlostálosti fotografií lakováním a laminováním 

  Komárková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá studiem současných způsobů hodnocení světlostálosti jak klasických, tak digitálně tištěných fotografií a podává přehled experimentálních metod užívaných pro sledování barevných změn. Především ...