Now showing items 1-7 of 7

 • Měření výkonnosti grafického akcelerátoru 

  Vanek, Juraj
  Námetom mojej práce je meranie výkonnosti grafického akcelerátoru pri zobrazovaní 3D scén. Zameriava sa na otestovanie výkonu akcelerátoru z každého uhla pohľadu pri výkonovo kritických operáciách v 3D grafike. Pojednáva ...
 • Měření výkonnosti grafického akcelerátoru 

  Vanek, Juraj
  Tato práce pojednává o možnostech a funkcích moderních grafických akcelerátorů a měření jejich výkonu pod rozhraním OpenGL. Využívají se při tom rozšířené algoritmy na zobrazování scény v reálném čase. Zaměřuje se na ...
 • Návrh protokolu hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů nad více jádry 

  Bareš, Jan
  Práce se zabývá návrhem komunikačního protokolu, který má umožnit přenos dat mezi řídicím počítačem a výpočetními jádry, implementovanými na čipy FPGA. Účelem komunikace je urychlení výpočetně náročných softwarových algoritmů ...
 • Problematika testování stříkaných betonů 

  Škapová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na testování laboratorně vyrobeného stříkaného betonu. Sledovanými parametry jsou především pevnost betonu a modul pružnosti betonu v tlaku. Pozornost je věnována metodám měření těchto parametrů ...
 • Urychlovačem řízené jaderné elektrárny 

  Jarchovský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím spotřebovaného jaderného paliva v jaderných elektrárnách nové generace – urychlovačem řízených jaderných elektrárnách a přeměnou tohoto paliva v elektrickou energii. V úvodu jsou ...
 • Využití techniky C2H při implementaci algoritmů pro FPGA 

  Otisk, Libor
  Tato práce se zabývá technikou C2H a jejím využití pří implementaci algoritmů pro FPGA. V rámci práce je implementováno s využitím C2H několik struktur číslicových filtrů FIR a IIR, u kterých je provedeno porovnání z ...
 • Zabezpečení komunikace vestavěného systému 

  Rácek, Luboš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a analýzu protokolu pro zajištění zabezpečené komunikace s využitím hardwarového akcelerátoru. Protokol bude navržen s ohledem na nízkou spotřebu a malý výpočetní výkon použitého ...