Now showing items 1-6 of 6

 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Nejedlý, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a studií bezdrátového zabezpečovacího zařízení. Jedná se o zařízení pracují v pásmu ISM tvořené dvěmi jednotkami zajišťující zabezpečení daného předmětu. Komunikace mezi oběmi jednotkami je ...
 • Firmware pro robotické vozítko 

  Otava, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na vytvoření firmware pro robotické vozítko, založené na architektuře ARM Cortex-M3, který využívá operační systém reálného času. Úvodní část obsahuje informace o dostupných operačních systémech ...
 • Měření pohybu srdce pomoci akcelerometru 

  Soukup, Tomáš
  Tato Bakalářská práce popisuje měření pohybu srdce pomocí akcelerometru. Systém je složen z mikrokontroleru Freescale MC68HC908GP32 a akcelerometru Freescale MMA2260D. Mikrokontroler je řídící část zařízení. Akcelerometr ...
 • Řídicí jednotka hydraulického čerpadla 

  Novák, Vlastimil
  Vlastimil Novák Řídící jednotka hydraulického čerpadla DP, UADI, 2008, str. 48, obr. 54. Úkolem diplomové práce je změřit průběh vibrací na řídící jednotce hydraulického čerpadla elektrohydraulického posilovače řízení ...
 • Segmentace signálu EKG na základě kvality odhadnuté z akcelerometrických dat a komprese kvalitních segmentů 

  Opravilová, Kamila
  Tato diplomová práce je věnována segmentaci EKG signálu na základě jeho kvality a doplněna kompresí kvalitních úseků vhodných pro diagnostiku (v telemedicíně). Zcela novým přístupem je použití akcelerometrických dat ke ...
 • Senzoricky subsystém mobilního robotu Minidarpa 

  Sedlák, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá senzorickým subsystémem mobilního robotu Minidarpa. Jedná se o ultrazvuková čidla pro nalezení bezprostředních překážek, kamery pro navádění robotu, elektronický kompas pro určování azimutu a ...