Now showing items 1-15 of 15

 • Bezpečná autentizace a řízení přístupu ve webových aplikacích 

  Čižek, Martin
  Táto práca sa zaoberá bezpečnosťou webových aplikácií a riadením prístupu v nich. Popisuje problematiku bezpečnosti aplikácií v prostredí WWW a bezpečnostné prvky, pomocou ktorých môžeme tieto systémy zabezpečiť. Venuje ...
 • Bezpečnostní rizika současných směrovačů 

  Bubelíny, Peter
  Bakalárska práca si kladie za cieľ preštudovať a zdokumentovať problematiku zabezpečenia smerovačov. Podáva charakteristickú informáciu o smerovači, jeho funkciách, typoch a umiestneniach v počítačovej sieti. Keďže je ...
 • Elektronické zabezpečovací systémy 

  Tomek, Dominik
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s nejběžněji používanými elektronickými zabezpečovacími systémy. Práce popisuje základní principy, vlastnosti a využití moderních elektronických zabezpečovacích systémů používaných v ...
 • FreeIPA - správa přístupu dle URI 

  Hellebrandt, Lukáš
  Cílem práce je navržení a implementace řízení přístupu na základě URI požadovaného zdroje. Pro implementaci bylo jako základ použito rozšíření Host Based Access Control v nástroji pro správu identit FreeIPA. Zároveň bylo ...
 • Fyzická bezpečnost v průmyslovém podniku 

  Konečný, Pavel
  Práce je zaměřena na řešení fyzické bezpečnosti organizace působící v segmentu metalurgie. V analytické části jsou identifikovány nedostatky v jednotlivých oblastech fyzické bezpečnosti dle norem ČSN ISO/IEC řady 27 000. ...
 • Implementace protokolu ACP do operačního systému L4 

  Kolarík, Tomáš
  Práce se zabývá implementací protokolu ACP, který slouží k řízení přístupu pro operační systém založený na mikrojádře L4. Teoretická část práce se zabývá možnostmi řízení přístupu v počítačových sítích. Pozornost je se ...
 • Multidevice Authentication with Strong Privacy Protection 

  Hajný, Jan; Dzurenda, Petr; Malina, Lukáš (Wiley Hindawi, 2018-07-30)
  We propose a novel cryptographic scheme based on efficient zero-knowledge proofs and Boneh-Boyen signatures. The proposed scheme is provably secure and provides the full set of privacy-enhancing features, that is, the ...
 • Multiplatformní autentizační systém 

  Pokorný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem multiplatformního autentizačního systému, který umožňuje autentizaci uživatelů pomocí různorodých autentizačních předmětů. Teoretická část je věnována přehledu jednotlivých autentizačních ...
 • Prostředí pro tvorbu interaktivních webových stránek 

  Moravec, Jaroslav
  Tato diplomová práce popisuje prostředí pro tvorbu a správu interaktivních webových stránek. Zabývá se jak návrhem struktury, tak visuální stránkou. Základní myšlenkou je, že se stránka skládá z jednotlivých prvků a tyto ...
 • RFID přístupový systém v místnosti 

  Mego, Roman
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť prístupový systém využívajúci technológiu RFID. Tento systém by mal znižovať bezpečnostné riziká spojené s jeho používaním. Počas riešenia boli vytvorené dve zariadenia. Prvý je prístupový ...
 • Řízení přístupu ve webových aplikacích 

  Pešek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou řízení přístupu ve webových aplikacích a využívanými metodami autentizace a autorizace. Popisuje proces návrhu a implementace komponenty pro řízení přístupu ve webových aplikacích vyvíjených ...
 • Šifrování webových stránek na straně prohlížeče 

  Pekař, Tomáš
  Cílem této práce je popsat současné možnosti kryptografie na straně prohlížeče a zaměřit se na využití nově vznikajícího standardu Web Cryptography API. S využitím těchto technologií pak navrhnout a implementovat knihovnu ...
 • Testovací implementace protokolu ACP 

  Ležák, Petr
  Diplomová práce obecně pojednává o metodách řízení přístupu, jednotlivých jeho modulech a konkrétně pak o autentizaci žadatelů. Jsou zde uvedeny metody autentizace využitelné v testovací implementaci protokolu ACP. Dále ...
 • Vícedimenzionální přístup k WWW aplikacím 

  Grešša, Pavol
  Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací autentizačního a autorizačního subsystému do prostředí webové distribuované aplikace. Unifikuje známe bezpečnostní modely k vytvoření univerzálního bezpečnostního ...
 • Zabezpečená komunikace v rámci platformy PX4 

  Ligocki, Roman
  PX4 platforma je jedna z nepoužívanějších softwarových balíčků pro řízení bezpilotníhosystému. Používá MAVLink protokol pro komunikaci mezi autopilotem, pozemní stanicía dalšími zařízeními v MAVLink síti. Je speciálně ...