Now showing items 1-6 of 6

 • Integrované telekomunikační prostředí 

  Tomeček, Jan
  V diplomové práci je popsána problematika návrhu bezdrátové sítě. Jsou zde zachyceny a porovnány vlastnosti různých bezdrátových technologií. Dále jsou nastíněny možnosti zabezpečení hlasové komunikace a realizováno řešení ...
 • Kvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generace 

  Vaněk, Jiří
  Práce shrnuje parametry provozu pro hodnocení přístupových sítí nové generace. Jsou zde zmíněny parametry pro řízení kvality služeb a parametry pro měření kvality zážitků. Je rozebráno nařízení EU pro vysokorychlostní ...
 • Optimalizace přístupových sítí pro multimediální služby 

  Slavíček, Tomáš
  Tato práce popisuje problematiku přístupových sítí a jejich existující druhy. Rozebírá jejich parametry významné pro multimediální služby. Zvažuje možnosti využití jednotlivých sítí v daných lokalitách. Uvádí moderní ...
 • POF - polymerová optická vlákna 

  Janovský, Marek
  Tato práce seznamuje čtenáře s polymerovými optickými vlákny (POF). V první části jsou shrnuty jejich základní vlastnosti a rozdíly mezi plastovými a skleněnými optickými vlákny. V druhé části jsou uvedeny jednotlivé typy ...
 • Posouzení vlivu parametrů přístupové sítě UMTS na výkonnost sítě prostřednictvím simulačního prostředí Opnet Modeler 

  Konečný, Zbyněk
  Tato bakalářská práce pojednává o testování vlivu různých parametrů a jejich následném efektu na chování celé přístupové sítě UMTS. Jednotlivé simulace budou prováděny v programu Opnet Modeler, který slouží k testování ...
 • Využití POF v přístupových sítích 

  Doležal, Ondřej
  V rámci této práce se čtenář seznámí s plastovými optickými vlákny (POF). Nejprve jsou zmíněny základy optického přenosu. Dále jsou popsány základní vlastnosti a parametry POF, následuje historický vývoj, bližší popis ...