Now showing items 1-17 of 17

 • Design dobíjecího a přístupového bodu pro společenské a mimořádné události 

  Lob, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh designu dobíjecího a přístupového bodu pro společenské a mimořádné události. Práce se zabývá analýzou trhu s ohledem na designérské a technické aspekty a následně představuje vlastní ...
 • Integrované telekomunikační prostředí 

  Tomeček, Jan
  V diplomové práci je popsána problematika návrhu bezdrátové sítě. Jsou zde zachyceny a porovnány vlastnosti různých bezdrátových technologií. Dále jsou nastíněny možnosti zabezpečení hlasové komunikace a realizováno řešení ...
 • Metodika měření kvality služeb ve Wi-Fi sítích 

  Bachan, Jiří
  Tato práce se zabývá bezdrátovými Wi-Fi sítěmi, které vysílají v bezlicenčním ISM (Industrial, Scientific, Medical) pásmu 2,4 GHz. Tyto bezdrátové sítě jsou v dnešní době velmi rozšířené a využívané především pro připojení ...
 • Minimalizace vlivu rušení na bezdrátovou síť 

  Doležal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá technologiemi přenosu dat přes bezdrátové prostředí. Práce se věnuje možnostem optimalizace přenosu v bezdrátové síti především z pohledu omezování vlivů rušení. V první části je proveden ...
 • Multimediální služby v bezdrátových sítích 

  Bučina, Peter
  Hlavním tématem diplomové práce je problematika bezdrátových sítí především standardu IEEE 802.11. Teoretická část práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. Zaobírá se základním přehledem standardů, architektury, využití ...
 • Návrh a implementace komunikačního protokolu pro výměnu zpráv mezi přístupové body WLAN sítě přes IPv6 

  Bartal, Boris
  Bakalářská práce se zabývá programováním síťových aplikací v programovacím jazyku C a jeho implementací v přístupovém bodě. V první části práce jsou teoreticky popsány pou- žité technologie, vysvětleno nastavení přístupového ...
 • Návrh a implementace systému pro výměnu statistických informací o síťovém provozu mezi přístupové body WLAN sítě 

  Lenk, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami implementácie metódy na zber a distribúciu štatistických informácií o sieťovej prevádzke v prístupovom bode MikroTik pri použití virtualizovaného systému OpenWRT. Prvá časť práce ...
 • Návrh a výstavba veřejné datové sítě v obci Mokrý Háj 

  Hladký, Michal
  Návrh a realizácia verejnej dátovej siete v obci Mokrý Háj, ktorá bude ralizovaná firmou Blue Computers so sídlom v meste Skalica. Infraštruktúra siete je založená na prvkoch bezdrôtových technológií v pásmach 2.4 GHz a 5 ...
 • Návrh na vytvoření členské databáze 

  Rumplík, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu databáze pro potřeby občanského sdružení Cyrilek.net. Databáze má za úkol pokrýt veškeré evidenční procesy v rámci této organizace, které spočívají zejména v evidenci ...
 • Návrh nové síťové infrastruktury pro Domov mládeže 

  Pexa, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a zapojením přístupových bodů pro potřeby Domova mládeže. Dále také návrhem datových zásuvek pro 4. patro budovy. Vychází z analýzy, která byla provedena a z požadavků investora. Práce ...
 • Návrh rozšíření podnikové sítě o WiFi síť 

  Chobotová, Jana
  Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou bezdrôtovej siete do firemnej počítačovej siete. Analyzuje súčasný stav v podniku a navrhuje vhodné riešenie. Cieľom tejto práce je vytvoriť návrh pre zabezpečenie bezdrôtového ...
 • Nízkoúrovňové řízení a sběr dat v bezdrátovém přístupovém bodu MikroTik 

  Jurčík, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na využití protokolu ICMP pro přenos uživatelsky definovaného obsahu dat. Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení s využitím socketů operačního systému OpenWRT, pomocí nichž jsou přenášeny ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Bárta, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje návrh modelu bezdrátové sítě na Rašínové vysoké škole s.r.o. Po nastudování teoretických poznatků týkajících se problematiky při implementaci bezdrátové sítě, o které pojednává teoretická ...
 • Průmyslová hala 

  Forman, Radek
  Skladová a výrobní dvoulodní hala s nosnou ocelovou konstrukcí a tepelně izolačním pláštěm, o rozpětí 36 m a délce 72 m. Součástí haly jsou dva mostové jeřáby o nosnosti 32t a 40t. Hlavní nosná konstrukce je řešena jako ...
 • Systém pro kontrolu přístupových bodů 

  Stodůlka, Daniel
  Úkolem této práce je navrhnout a implementovat systém pro kontrolu přístupových bodů a zajistit jeho vzdálenou správu. Celý systém se skládá ze tří částí - řídícího program,webového klienta a server systému sdružujícího ...
 • Vysokorychlostní mobilní přístup pomocí řešení "Femtocells" 

  Novák, Vladimír
  První část bakalářské práce popisuje princip mobilních sítí, jejich generace a vývoj. Nejvíce je zaměřena na datové přenosy a na třetí generaci mobilních systémů, které úzce souvisejí s hlavním zadáním. Druhá část se ...
 • Zařízení pro automatické měření voltampérových charakteristik 

  Ondráček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektronického měřiče voltampérových charakteristik pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení je navrhnuto takovým způsobem, aby bylo schopno proměřit charakteristiku v napěťovém ...