Now showing items 1-2 of 2

  • Validace přístupnosti webových stránek 

    Krásný, Kamil
    Tato práce se zabývá přístupností webových stránek a možnostmi její automatizované validace. Poskytuje základní pohled na přístupnost jako takovou a identifikuje postižení, kterými mohou uživatelé internetu trpět. Jádrem ...
  • Validace přístupnosti webových stránek 

    Pojer, Petr
    Tato práce se zabývá přístupností webových stránek a možnostmi její validace. Základní částí je analýza současných metodik používaných ve světě - se zaměřením na USA, Evropu, a hlavně Českou republiku. Na ni navazuje přehled ...