Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh datbáze pro řízení uživatelských účtů 

  Kostrhoun, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro efektivní řízení uživatelských účtů v systémech UNIX ve společnosti IBM. Databáze byla modelována v MS SQL 2008. Jejím úkolem bylo zlepšit práci administrátorů a zkvalitnit ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Valenta, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem bankovní společnosti a jejím hlavním cílem je návrh nového komunikačního mixu, vycházejícího z provedených analýz. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska, ze ...
 • Návrh směrnic pro vedení účetnictví ve společnosti ABC, s.r.o. 

  Londinová, Iveta
  Tématem bakalářské práce je vytvoření návrhu směrnic pro vedení účetnictví pro firmu ABC, s.r.o. Bakalářská práce je založena na platných právních normách, z nichž vychází povinnost účetních jednotek zpracovat vnitřní ...
 • Srovnání bankovních kiosků s pobočkami ve Volksbance ČR 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce se zabývá srovnáním klasických poboček Volksbank a nových prodejních prostor umístěných v nákupních centrech tzv. Volksbank Shopů. V práci jsou srovnávána prodejní místa, jejich zaměstnanci i nabízené ...
 • Účtování o zásobách 

  Jochová, Eva
  Cílem této práce bylo navrhnout řešení, které by umožnilo zrychlení účtování materiálu v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s., přičemž byla navržena dvě možná řešení. Prvním návrhem bylo zavedení samostatného ...