Now showing items 1-12 of 12

 • Návrh vnitropodnikové směrnice obce 

  Novotná, Lenka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vedení účetnictví ve vybraných účetních jednotkách. Specifikuje, co je to obec, účetnictví a vnitřní směrnice. Po analýze interních směrnic na Městském úřadě v Letovicích, obsahuje návrh ...
 • Návrh vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví v příspěvkové organizaci 

  Jedonová, Radana
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví příspěvkové organizace. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Abrahamová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví konkrétní společnosti. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví obchodní společnosti 

  Pagáčová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá problematikou směrnic pro účetnictví ve společnosti DK mont s. r. o. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, která souvisí se zkoumanou problematikou. Druhá část této práce je ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic 

  Husáková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve vybrané společnosti, které slouží k vedení účetnictví. Definuje základní pojmy v účetnictví a charakteristiku vnitropodnikových směrnic. Obsahuje ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic 

  Malášek, Robert
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. V teoretické části je zaměřena na vnitropodnikové směrnice a jejich tvorbu obecně. Ve druhé, praktické, části se ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve firmě JDesign spol. s r.o. 

  Dočekalová, Daniela
  Diplomová práce se zabývá tvorbou vnitropodnikových směrnic ve společnosti JDesign spol. s r. o. Obsahuje návrh jednotlivých směrnic tak, aby vyhovovaly firemním potřebám a odpovídaly platné legislativě.
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Vrtalová, Ivana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví ve vybrané firmě. V první části jsou uvedena teoretická východiska účetnictví a vnitropodnikových směrnic. Hlavním úkolem ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Rulíšková, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic. V úvodní části je rozbor problematiky spojené s vytvářením směrnic a s problematikou inventarizací. Další část této práce je zaměřena na vytvoření ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Johanová, Monika
  Diplomová práce se zabývá oblastí vnitropodnikových směrnic. Konkrétně je zaměřena na tvorbu vnitropodnikové směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků, a to jak v rovině obecné, tak v konkrétních podnicích. ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Foralová, Eliška
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. V první části práce se definují základní pojmy, následuje seznámení se stručným obsahem jednotlivých směrnic a podrobný teoretický ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice obchodní korporace 

  Otrubová, Lenka
  Táto bakalárska práca na tému ,,Vytvorenie vnútropodnikovej smernice obchodnej korporácie” sa zaoberá témou, ktorá je aktuálna pri vedení takmer každej účtovnej jednotky. Definuje dôležitosť vnútropodnikových smerníc, ich ...