Now showing items 1-2 of 2

  • Model akumulace velkých objemů energie 

    Radil, Lukáš
    Cílem této práce je seznámit čtenáře o problematice akumulace velkých objemů elektrické energie. Jsou nastíněny možnosti jejího provedení, jakými prostředky je možno toho dosáhnout. V další části práce jsou popsány možnosti ...
  • Využití stlačeného vzduchu pro akumulaci elektrické energie 

    Martinák, Rostislav
    Cílem této práce je seznámit čtenáře s možnostmi využití energie stlačeného vzduchu v různých oblastech, především však s využitím stlačeného vzduchu pro akumulaci elektrické energie. Práce seznamuje s technologiemi, které ...