Now showing items 1-7 of 7

 • Ab-initio výpočty elektronických a strukturních vlastností olovo-zirkonátu-titanátu (PZT) 

  Planer, Jakub
  Tato práce je zaměřena na výpočty difuzních bariér kyslíkových vakancí v olovo-zirkonátu-titanátu a jeho komponent pomocí teorie funkcionálu hustoty. Zjistili jsme, že velikost bariér je různá v olovo titanátu a olovo ...
 • Dielectric Properties Of Natural Oils From Different Oilseeds 

  Spohner, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes analysis of perspective, ecological and environmentally-friendly electrical insulating liquids for electrical engineering. In the experimental part, dielectric properties of the most common vegetable ...
 • Dynamická viskozita elektroizolačních kapalin 

  Míka, Petr
  Diplomová práce se zabývá perspektivními elektroizolačními kapalinami šetrnými k životnímu prostředí. V práci jsou uvedeny důležité vlastnosti v současnosti používaných elektroizolačních kapalin. Je popsána fyzikální ...
 • Polypropylen s řízenou dobou života 

  Demková, Eva
  Táto diplomová práca sa zameriava na charakterizáciu degradačného procesu polypropylénu a polypropylénu s štatistickým kopolymérom, do ktorých bol pridaný stearát manganatý a stearát kobaltnatý v množstve 0,05; 0,10 a 0,20 ...
 • Tantalum Capacitor As A Mis Structure: Transport Characteristics Temperature Dependencies 

  Kuparowitz, Martin; Kuparowitz, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Temperature dependencies of a leakage current in normal mode are explained on the basis of a model, in which the solid state tantalum capacitor is considered as a metal-insulatorsemiconductor (MIS) heterostructure. The ...
 • Teplotní závislost měrné vodivosti elektrolytů pro lithno – iontové akumulátory 

  Svoboda, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením teplotní závislosti měrné vodivosti aprotických elektrolytů pro lithno – iontové akumulátory. Byly připraveny vzorky elektrolytů, které se skládaly ze směsi aprotických rozpouštědel ...
 • Určení kinetických parametrů reakcí pomocí DSC měření 

  Kopecký, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá DSC měřením a výpočtem kinetických parametrů. V teoretické části je nejprve stručně popsána alotropie železa a poté popis samotné DSC analýzy. Práce také obsahuje rozdělení a odvození ...