Now showing items 1-2 of 2

  • Geopolymery na bázi elektrárenských popílků a cihelného střepu 

    Řezník, Bohuslav
    V souladu se současnými trendy využívání vedlejších produktů různých výrob jako zdroje surovin pojednává disertační práce o alkalické aktivaci vedlejších produktů – popílků a cihelného střepu, která vede ke vzniku ...
  • Vývoj solidifikátu z hybridního cementu na bázi strusky 

    Valach, Jakub
    Bakalárska práca je zameraná na skúmanie a vývoj hybridných cementov na báze trosky. Základom je vysokopecná granulovaná troska, ktorá slúži ako náhrada cementu, cement je použitý ako prímes. Sledujú sa rôzne prídavky ...