Now showing items 1-14 of 14

 • 3d Segmentation Of The Spinal Canal And Intervertebral Discs In Mri Data 

  Koban, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The concern of this work is development of the method for the spinal canal and intervertebral discs (IVD) segmentation in volume MRI data. The primary aim is to achieve the highest possible level of automation and accuracy ...
 • Active Contours Initialization for Cell Tracking in the Images from Holographic Microscope 

  Vičar, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes the implementation of the segmentation method applied on images from holographic microscope. The method combines tresholding and active contour model. This segmentation method can be used on the first ...
 • Analýza autofluorescenčních snímků sítnice 

  Mosyurchak, Andriy
  Autofluorescenční obraz sítnice se snímá pomoci konfokálního laserového skenovacího oftalmoskopu a používá se pro diagnostiku glaukomu. Při glaukomu dochází k postupnému odumírání nervových buněk a může dojít k slepotě. ...
 • Analýza změny objemu hipokampu u pacientů s Alzheimerovou chorobou 

  Pham, Minh Tuan
  Zájem o hipokampus prudce vzrostl poté co byla publikována jeho významnost v procesu učení a uchovávání informací. Zejména je velký zájem v oblasti změn jeho objemu a jejich vliv na Alzheimerovou chorobu. Pochopení struktury ...
 • Local Features and Takagi-Sugeno Fuzzy Logic based Medical Image Segmentation 

  Javed, U.; Riaz, M. M.; Ghafoor, A.; Cheema, T. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-12)
  This paper presents an improved region scalable fitting model that uses fuzzy weighted local features and active contour model for medical image segmentation. Local variance is used with local entropy to extract the regional ...
 • Počítačová podpora rozpoznávání a klasifikace rodových erbů 

  Vídeňský, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro rozpoznávání a klasifikaci rodových erbů jako celku i jeho jednotlivých heraldických součástí. V práci jsou představeny metody počítačového vidění pro segmentaci a detekci ...
 • Rekonstrukce 3D objektu z obrazových dat 

  Cír, Filip
  Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí z obrazových dat. Jsou popsány možnosti a přístupy k optickému skenování. Ruční optický 3D skener se skládá z kamery a zdroje čárového laseru, který je vzhledem ke kameře upevněn pod ...
 • Segmentace ledvin z renální perfúzní MR sekvence obrazů 

  Jína, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou segmentace ledvin v perfúzních MR obrazech. Segmentace ledvin se provádí různými metodami. Jedná se o regionově založené metody, deformovatelné modely, metody založené na modelech, ...
 • Segmentace míšního kanálu a meziobratlových plotének v MRI datech 

  Koban, Martin
  Práca sa venuje vývoju metódy pre segmentáciu spinálneho kanálu a intervertebrálnych diskov v objemových MRI dátach. Cieľom je čo najvyšší stupeň automatizácie postupu a presnosť umožňujúca spoľahlivé kvantitatívne hodnotenie ...
 • Segmentační metody ve zpracování biomedicínských obrazů 

  Mikulka, Jan
  Disertační práce pojednává o moderních metodách a přístupech ke zpracování obrazů, konkrétně k jejich segmentaci, klasifikaci a vyhodnocování parametrů. Jedná se především o zpracování medicínských snímků měkkých tkání ...
 • Segmentation Of Thermal Images 

  Bostik, Ondrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper presents our ongoing work focused on segmentation of thermal images from the process of traverse wedge rolling. The goal of this work is to evaluate some of the available methods. We mainly focused on a demonstration ...
 • Sledování buněk v obrazech z holografického mikroskopu 

  Vičar, Tomáš
  Tato práce se věnuje sledování buněk v obrazových sekvencích pořízených pomocí multimodálního holografického mikroskopu (MHM). Princip holografického mikroskopu je zde popsán společně s jeho aplikací pro záznam buněk. ...
 • Soft-tissues image processing: comparison of traditional segmentation methods with 2D active contour methods 

  Mikulka, Jan; Gescheidtová, Eva; Bartušek, Karel (De Gruyter Open, 2012-07-31)
  The paper deals with modern methods of image processing, especially image segmentation, classification and evaluation of parameters. It is focused primarily on processing medical images of soft tissues obtained by magnetic ...
 • Tvorba 3D modelu čelistního kloubu 

  Šmirg, Ondřej
  Dizertační práce pojednává o 3D rekonstrukci temporomandibulárního kloubu z 2D řezů tkání získané z magnetické rezonance. Současná praxe používá 2D MRI řezů pro určení diagnózy. 3Dmodel má mnoho výhod pro určení diagnózy, ...