Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivní tlumení základů elektrických strojů 

    Vaške, František
    Tato práce se zabývá návrhem experimentálního modelu aktivního tlumení základů elektrických strojů, jeho matematickým popisem a řízením pomocí počítače. Porovnává různé možnosti realizace tohoto modelu, jejich fyzikální ...
  • Akustické zkušební komory 

    Gajdoš, Petr
    Cílem této bakalářské práce je podat ucelený přehled o funkci, stavbě a využití akustických zkušebních komor na území České Republiky s jejich dostupným technickým popisem a kontaktem na tyto zařízení, doplněný vymezením ...