Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh na oživení finančního zdraví společnosti 

  Hirschová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem na oživení finančního zdraví pro konkrétní společnost, na základě finanční analýzy. Finanční analýza je zpracována za období 2003 – 2006. V závislosti na získaných výsledcích jsou podány ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Karas, Michal
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Anamoka, s.r.o. . Při finanční analýze firmy jsem využil elementárních metod finanční analýzy. Analyzoval jsem účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) firmy z let ...
 • Řízení peněžních toků v zemědělském podniku 

  Konečný, Zdeněk
  Diplomová práce se věnuje problematice podnikové likvidity. Zaměřuje se jednak na řízení pohledávek z obchodního styku, ale také na optimalizaci peněžních prostředků a vhodné krátkodobé investování přebytečné hotovosti. ...