Now showing items 1-15 of 15

 • Kritická analýza regionální nezaměstnanosti a návrhy na její řešení 

  Boudná, Martina
  Diplomová práce se zaobírá tématikou nezaměstnanosti v okrese Jihlava. Zaměřuje se převážně na ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, kteří mají ztížený vstup na volný trh práce. Analyzuje současnou situaci a navrhuje ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Třebíč 

  Šedová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj a problematiku nezaměstnanosti v okrese Třebíč v letech 2009 – 2013. Práce se zabývá analýzou a příčinami nezaměstnanosti a to dle struktury uchazečů. Z výsledků analýzy jsou navržena ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Cabalka, Ondřej
  Tato diplomová práce se týká problematiky nezaměstnanosti v okrese Vyškov v letech 2007 – 2011. Práce obsahuje analýzu všech skupin nezaměstnaných v korelaci k věku, dosaženého vzdělání, pohlaví, stavu zdraví a délce ...
 • Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Jihlava 

  Novotný, Václav
  Obsahem diplomové práce je analýza pracovního trhu a komplex návrhů na snížení nezaměstnanosti obyvatel okresu Jihlava prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti uplatňované místně příslušným kontaktním ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v kraji Bratislava 

  Kraicová, Petra
  Diplomová práca je zameraná na problematiku nezamestnanosti v Bratislavskom kraji. Analyzuje faktory ovplyvňujúce nezamestnanosť, štruktúru uchádzačov o prácu z rôznych hľadisiek, zaoberá sa aktívnou politikou nezamestnanosti ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Pivoňka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Blansko. Analyzuje a popisuje z různých hledisek faktory, které působí na míru nezaměstnanosti. Zabývá se aktuální situací na trhu práce v okrese Blansko, ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Nováková, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Blansko. Teoretická část se věnuje soubornému popisu teoretických poznatků problematiky týkající se trhu práce, nezaměstnanosti a státní politiky zaměstnanosti. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Hodonín 

  Burda, Tomáš
  Tato bakalářská práce řeší problematiku nezaměstnanosti v okrese Hodonín v období let 2005 – 2009. Analyzuje strukturu uchazečů o zaměstnání dle několika různých kategorií a navrhuje možná řešení ke snížení nezaměstnanosti ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín 

  Enenkelová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okres Nový Jičín. Analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií, zabývá se aktivní politikou zaměstnanosti ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Pluháček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Obsahuje rozbor struktury uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a délky nezaměstnanosti. Práce obsahuje návrhy vhodných ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Pluháček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Prostějov, kde analyzuje problém nezaměstnanosti. Obsahuje rozbor struktury uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a délky nezaměstnanosti. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Trnava 

  Gajdošová, Martina
  Baklársk práca sa zaoberá otázkou nezamestnanosti, konkrétne v Trnavskom okrese. Identifikuje faktory ovplyvňujúce nezamestnanosť, analyzuje štruktúru uchádzačov o prácu z viacerých hľadísk. Venuje sa aktívnou politikou ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Žďár nad Sázavou 

  Vávrová, Jiřina
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku nezaměstnanosti v okrese Žďár nad Sázavou. Analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií, zabývá se aktivní politikou ...
 • Nezaměstnanost a návrhy jejího řešení v okrese Karviná 

  Florková, Alexandra
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Karviná. První část práce je věnována teoretickým poznatkům, v druhé části autorka analyzuje současnou situaci ve vybraném okrese a třetí část práce je ...
 • Optimalizace plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Klvačová, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zabývá se výpočtem průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a následně výpočtem plnění povinného ...