Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh podnikatelského záměru s využitím prostředků APZ 

  Volfová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá možností uplatnění uchazečů o zaměstnání na pracovním trhu s pomocí konkrétních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh fiktivního podnikatelského ...
 • Návrh podpory zaměstnanosti s využitím aktivní politiky zaměstnanosti 

  Vinská, Ivana
  Předmětem diplomové práce „Návrh podpory zaměstnanosti s využitím aktivní politiky zaměstnanosti“ je shrnutí využívání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na veřejně prospěšné práce a následný ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín 

  Trlida, Martin
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. Na ...
 • Projekt na podporu zaměstnanosti absolventů 

  Sedlář, Roman
  Diplomová práce je návrhem projektu na podporu zaměstnanosti absolventů ucházející se o finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Cílem projektu je zefektivnění nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti – ...