Now showing items 1-2 of 2

  • Inverse Problem Solution in Landmines Detection Based on Active Thermography 

    Szymanik, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-12)
    Landmines still affect numerous territories in the whole world and pose a serious threat, mostly to civilians. Widely used non-metallic landmines are undetectable using metal detector. Therefore, there is an urging need ...
  • Použití termovizní kamery v měřicí technice. 

    Jakl, Oldřich
    Tato práce je zaměřená na použití termovizní kamery u metod aktivní termografie. V první části práce je seznámení s pasivní a aktivní termografií a se čtyřmi základními metodami aktivní termografie. Jsou to metody: metoda ...