Now showing items 1-9 of 9

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šprochová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku Beskyd Fryčovice, a.s. za léta 2006-2010. V teoretické části jsou uvedeny metody finanční analýzy, které jsou poté aplikovány na analyzovanou společnost. ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti ADAVAK, s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Kitnerová, Radka
  Cílem bakalářské práce je na základě provedené finanční analýzy za účetní období 2006 až 2009 zhodnotit hospodaření společnosti ADAVAK, s.r.o.. V bakalářské práci je teoreticky definována a prakticky využita horizontální ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Dvořák, Filip
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Ptáček – velkoobchod, a.s. Teoretická část této práce je věnována principům finanční analýzy. Praktická část představuje aplikovanou teorii na firmu Ptáček – ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Shalaginova, Daria
  Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Táto práce je zaměřena na zkoumání výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část této práce je věnována principům finanční ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Tihelka, Filip
  Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Tato práce je zaměřena na zkoumání výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část je věnována principům finanční analýzy a ...
 • Řízení materiálu a zásob ve stavebním podniku 

  Kladivová, Tereza
  Práce se zabývá řízením materiálu a zásob ve stavebním podniku. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována pomocí rešerší odborných publikací a norem. Přibližuje poznatky z oblasti nákupu, ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Tancár, Jakub
  Bakalárska práca analyzuje finančnú situáciu spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. za jednotlivé kvartály v období rokov 2004 až 2007 pomocou vybraných metód finančnej analýzy. Na základe výsledkov kladie návrhy a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Martincová, Jaroslava
  Bakalářská práce analyzuje ekonomickou a finanční situaci společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. v období let 2004 až 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Na základě výsledků analýzy předkládá návrhy a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Šťastný, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci podniku Vetropack Moravia Glass, a. s. za jednotlivé roky 2006 – 2009 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků klade návrhy a doporučení, které by v budoucnu ...