Now showing items 1-6 of 6

 • Centrální řidicí systém inteligentního domu 

  Novotný, Jan
  Práce pojednává o řízení inteligentního domu. Dělí se na tři části. První část pojednává o obecné teorii inteligentních domů. Druhá část popisuje teoretický rozbor problému. Poslední část se zabývá samotnou realizací.
 • Centrální řidící systém inteligentního domu 

  Novotný, Jan
  Práce pojednává o řízení inteligentního domu. Dělí se na tři části. První část pojednává o obecné teorii inteligentních domů. Druhá část popisuje teoretický rozbor problému. Poslední část se zabývá samotnou realizací.
 • Data logging vozu Formula Student 

  Novotný, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem principu senzorů použitých na monopostu Formule student. Dále je popsána řídící jednotka a její přídavné moduly, nastíněno zlepšení monopostu v oblasti elektroniky a implementace ...
 • Inteligentní materiály v letectví 

  Riger, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá inteligentními materiály a jejich aplikacemi v letectví. V teoretické části je vysvětleno, co rozumíme pod pojmem inteligentní materiály a čeho chceme s jejich použitím dosáhnout. Dále jsou ...
 • Model překladače 

  Holomek, David
  Bakalářská práce se zabývá popisem modelu překladače. V úvodu je nastíněn rozbor celé práce. V prvním úkolu je popsán vzhled a rozložení jednotlivých částí modelu překladače. Dále je uveden popis sběrnice AS-Interface. V ...
 • Návrh řešení vnitřní mechanické konstrukce pro robota s měkkým povrchem 

  Gamba, Jaromír
  Práce pojednává o konstrukci robota s měkkým povrchem, který dokáže měnit objem a plavat pod vodou. Cílem práce je návrh mechanické konstrukce, která tuto změnu objemu umožňuje.