Now showing items 1-2 of 2

  • Adaptace zařízení na zkoušení tlumičů pro zkoušky kontaktní únavy dynamicky zatěžovaných ploch 

    Nepovím, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem adaptéru pro úpravu testovacího zařízení, na kterém se testují automatické napínáky (tlumiče) automobilových řemenů. Navrhovaný adaptér umožní provádět zkoušky funkčnosti ...
  • Brána inteligentní domácnosti 

    Čechmánek, Martin
    V současné době jsou v oblasti inteligentního řízení domácnosti kladeny požadavky na miniaturizaci, zabezpečení a pokročilou logiku řídicích členů. Výzvou je také způsob sběru dat z koncových členů a jejich zpracování, ...