Now showing items 1-20 of 29

 • Adaptace rozpoznávače řeči na datech bez přepisu 

  Švec, Ján
  Cílem práce je vytvořit a otestovat techniky pro adaptaci rozpoznávače řeči na audionahrávkach bez slovního přepisu. Nejprve připravíme data pro trenovaní rozpoznavače řeči a natrénujeme počáteční systém. Tímto rozpoznavačem ...
 • Adaptace systémů pro rozpoznání mluvčího 

  Novotný, Ondřej
  V této práci navrhneme techniky adaptace systémů na rozpoznávání řeči. Cílem je vytvořit techniku adaptace Pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzy. Zaměříme se na adap-taci bez učitele. Naše testy ukáží vhodné ...
 • Adaptace základní školy v Krásně 

  Peciarová, Gabriela
  Moja bakalárska práca sa zaoberá zhotovením stavebnetechnického prieskumu, následne poľného náčrtu a zakreslenia skutočného stavu objektu základnej školy v Krásne, postavenej v roku 1933. Nakoľko o budove neexistujú žiadne ...
 • Charakterizace vybraných bakteriálních kmenů získaných během evolučních experimentů 

  Chatrná, Vendula
  Předložená diplomová práce se zabývá použitím evolučního inženýrství na bakteriální kmeny produkující polyhydroxyalkanoáty (PHA). Cílem této práce byla charakterizace adaptovaných bakteriálních kmenů na vybrané selekční ...
 • Dvougenerační dům na Slovensku 

  Šebová, Petra
  Projekt řeší současnou situaci bydlení ve více generačních rodinných domech postavených na Slovensku v 70. letech. I přes původní schopnost obyvatelů zasahovat do původního návrhu architekta, značná část prvomajitelů dnes ...
 • Evoluční inženýrství bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty 

  Nováčková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá aplikací evolučního inženýrství na PHA produkující kmeny. Cílem práce je připravit prostřednictvím metod evolučního inženýrství kmeny adaptované na kyselinu levulovou, jakožto vybraný stresový ...
 • Evoluční inženýrství PHA produkující bakterie Halomonas halophila 

  Ikrényiová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá v teoretickej časti evolučným inžinierstvom PHA produkujúcich baktérií, princípom produkcie PHA a riešením nevýhod tejto výroby, ale taktiež aj využitím týchto biopolymérov. V experimentálnej ...
 • Extrémofilní mikroorganismy 

  Procházková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním extrémofilních mikroorganismů. Je popsáno extrémní prostředí, ve kterém se tyto mikroorganismy vyskytují, a rovněž strukturní a chemická adaptace na toto prostředí. Adaptace ...
 • Historické pivovary: budoucnost nebo minulost? 

  Mosler, Štěpán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Do dnešní doby je v České republice evidováno na 1400 objektů pivovarů a to jak funkčních nebo využívaných k jiným účelům, tak i opuštěných nebo zaniklých. Bohužel většina z nich jsou objekty opuštěné a chátrající. Důležité ...
 • Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje 

  Mosler, Štěpán
  V dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku ...
 • Historie a vývoj pivovarské architektury 

  Mosler, Štěpán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Příspěvek se snaží stručně pospat historické souvislosti vývoje pivovarnictví na území Čech, Moravy a Slezska. Zachytit důležité historické milníky, které ovlivnili vývoj architektury a stavitelství pivovarských objektu ...
 • Maximalizace počtu budoucích zaměstnanců z řad současných stážistů ve vybrané společnosti 

  Urbánková, Petra
  Cílem diplomové práce je stanovení doporučení vedoucích k maximalizaci počtu budoucích zaměstnanců z řad současných stážistů ve společnosti Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. Výzkum se zaměřuje na zjištění pracovní ...
 • Návrh efektivnějšího zabezpečování lidského potenciálu v organizaci 

  Vrabec, Peter
  Predkladaná práca sa zaoberá problematikou zabezpečovania žudského potenciálu. Jej ciežom je zefektívniť proces zabezpečovania žudského potenciálu vspoločnosti Red Hat Czech. V analytickej časti je vyhodnotený súčasný stav ...
 • Návrh motivačního programu pro zaměstnance firmy 

  Bednářová, Iveta
  Diplomová práce pojednává o problematice personálního řízení firmy se zaměřením na motivaci a současnou stimulaci zaměstnanců pobočky konkrétní společnosti. Obsahuje návody, postupy, nezbytnou teoretickou část a potřebné ...
 • Návrh UL letounu pro piloty s pohybovým omezením 

  Hejkalová, Anna
  Diplomová práce se věnuje problematice obsluhy letounů osobami se zdravotními omezeními. Nejprve formuluje požadavky zdravotní způsobilosti kladené na piloty s pohybovými omezeními. Protože pohybových omezení je velké ...
 • Návrh změn konceptu personálního řízení v podniku 

  Nečasová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou personálního řízení v konkrétní firmě. Hlavním cílem této práce je návrh změny v nejkritičtější oblasti personálního řízení této společnosti TEMO – TELEKOMUNIKACE, a.s. Práce je ...
 • Návrhy řešení pro snížení fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Kárná, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na fluktuaci zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti. V prvotní fázi se orientuje na vysvětlení teoretických pojmů související s fluktuací, na možnosti jejího měření, nejčastější důvody odchodů ...
 • Personální činnosti v organizaci 

  Matějíčková, Barbora
  Diplomová práce „Personální činnosti ve společnosti“ se zaměřuje na provádění personálních prací ve společnosti Jiří Bláha. Specifikuje jednotlivé personální činnosti z teoretického hlediska a následně je porovnává se ...
 • Pivovar v Buštěhradě: studentská soutěž jako akcelerátor ochrany památek 

  Mosler, Štěpán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  V dnešní době existuje na desítky pivovarů roztroušených po Čechách, Moravě a Slezsku, které stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrající bez zbytku ...
 • Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu 

  Pavlík, Jan
  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části je pojednáno obecně o malých vodních elektrárnách, jejich stavebním řešení, strojním vybavení a ekonomické efektivnosti a slouží k základní představě o provozu a ...