Now showing items 1-7 of 7

 • Adaptive control of public lighting 

  Janiga, Peter; Gašparovský, Dionýz; Barčík, Michal; Lipnický, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Public lighting is a specific type of lighting system, which various requirements. It is a lighting system which is subject to many influences. Some impacts are changing very rapidly but a lighting system is designed for ...
 • Head up display a jeho využití v osobních vozidlech 

  Rozsypal, Oldřich
  Úkolem této práce je popis činnosti systému head up display. První část se zabývá základním rozdělením, funkcí a využitím v automobilovém průmyslu. Druhá část obsahuje současné modely vozů u jednotlivých automobilek, které ...
 • Konvenční a adaptivní metody nastavení parametrů regulátoru pro řízení letové výšky letadla s pohyblivou pozicí těžiště v prostředí MATLAB - Simulink 

  Náglová, Katarína
  Diplomová práca je zameraná na riadenie výšky letu lietadla v prípade zmeny polohy ťažiska počas letu. V teoretickej časti sú popísané základy aerodynamiky, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie správania sa lietadla a možností ...
 • A Neural LUM Smoother 

  Lukac, R.; Marchevsky, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-09)
  In this paper a design of neural LUM smoother is presented. The LUM smoother distinguishes by a number of smoothing characteristics done by the filter parameter. However, the tuning parameter for smoothing is fixed for ...
 • Program pro testování adaptivních systémů typu PSC 

  Lebeda, Aleš
  Tato práce je zaměřena na problematiku adaptivních systémů typu PSC a metody jejich testování. Jejím obsahem je model adaptivního regulátoru typu PSC, který dovoluje uživateli navrhnout si vlastní adaptivní regulátor a ...
 • Řízení nelineárních systémů s využitím lokálních aproximačních metod 

  Brablc, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem adaptivního řídícího algortitmu pro konkrétní třídu elektromechanických aktuátorů, založeného na principu dopředného řízení pomocí inverzního dynamického modelu. Adaptibilita řízení spočívá v ...
 • Systém Sinumerik při synchronním programování CNC obráběcích strojů 

  Toman, Martin
  Tato práce se zabývá pokročilým programováním CNC obráběcích strojů v řídicím systému Sinumerik 840D powerline se zaměřením na problematiku synchronních akcí. Tyto akce dokážou pružně reagovat na průběh obráběcího procesu ...