Now showing items 1-10 of 10

 • Adaptivní potlačení šumu v řeči 

  Vomáčka, Jan
  Tento semestrální projekt se zabývá metodami adaptivního potlačení šumu ve zvukových nahrávkách, především řečových signálů. Práce se zabývá návrhem vhodného systému pro efektivní odstranění šumu ze zvukové nahrávky. V ...
 • Číslicové zpracování signálů v reálném čase 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá zpracováním signálů v oblasti adaptivní filtrace. Jsou zde nastíněny základní principy adaptivní filtrace a hlavní smysl této práce je vytvořit laboratorní úlohy v prostředí LabView, které se zabývají ...
 • Echo Cancellation I: Algorithms Simulation 

  Brodsky, M.; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-04)
  Echo cancellation system used in mobile communications is analyzed. Convergence behavior and misadjustment of several LMS algorithms are compared. The misadjustment means errors in filter weight estimation. The resulting ...
 • Echo Cancellation II: Double Talk Detection and Environmental Noise Influence 

  Brodsky, M.; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-04)
  Two problems arising in the real-life application of echo cancellation systems are analysed.The first, simultaneous activity of both telephone users (double talk) deteriorates the echo suppression. The second, environmental ...
 • Evoluční návrh filtrů pro zpracování signálů 

  Dobiš, Tomáš
  Kalmanův filter slouží na filtrovaní signálů na základe konfigurace filtra a odhadu hodnot. Jeho konfigurace je však obtížná a vyžaduje zkušenosti matematika. Tato práce se věnuje implementaci metody pro spracování signálů ...
 • Filtrace signálů EEG 

  Pohludka, Aleš
  Práce je zaměřena na základy elektroencefalografie, způsob měření elektroencefalografických signálů, jejich zpracování a především filtrace. Je popsáno základní mezinárodní zapojení pro standardizované měření EEG signálů ...
 • Implementace algoritmů ekvalizace přenosového kanálu v FMT modulaci 

  Krejča, Libor
  Cílem diplomové práce je návrh aplikace pro analýzu ekvalizérů v modulaci FMT. Pro analýzu je využit model přenosového kanálu s FMT. Přenosová cesta je modelována testovacím vedením, které odpovídá účastnickým přípojkám ...
 • Řídicí systém pro elektrodynamický budič vibrací 

  Čala, Martin
  Diplomová práce se věnuje tvorbě řídicího systému pro elektrodynamický budič vibrací. Nejdříve je proveden patentový a literární průzkum zkoumající použitelné metody řízení. Následuje popis metod použitelných pro identifikaci ...
 • Využití rekurzivní metody nejmenších čtverců pro analýzu dynamiky vozidel 

  Sladká, Pavla
  Tato diplomová práce nastiňuje teoretické základy potřebné pro návrh algoritmu rekurzivní metody nejmenších čtverců a následně jeho aplikaci na experimentální data naměřená při testovacím manévru uskutečněném v roce 2001. ...
 • Zpracování data z teplotních měření pro účely inverzní úlohy vedení tepla 

  Brachna, Róbert
  Táto bakalárska práca sa zaoberá digitálnymi filtrami a odstraňovaním šumu z teplotných meraní. Základným aparátom k správnemu pochopeniu vlastností filtrov je diskrétna Fourierova transformácia, ktorá je v práci objasnená ...