Now showing items 1-11 of 11

 • Adaptivní číslicová filtrace biologických signálů 

  Ištok, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat adaptivní číslicovou filtraci a zároveň popsat různé druhy adaptačních algoritmů a adaptivních filtrů. Adaptivní systém je použit pro odstranění síťového rušení ze signálu EKG. ...
 • Adaptivní filtrace biologických signálů 

  Šmíd, Karel
  Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s problematikou metod adaptivní filtrace a jejich využití pro potlačení rušení v biologických signálech. Adaptivní filtrace představuje efektivní způsob potlačení parazitního ...
 • Adaptivní filtrace EKG signálů 

  Nejezchleba, Zdeněk
  Cílem práce bylo vyzkoušet metody potlačování 50 Hz brumu adaptivní filtrací. Při použití obecného adaptivního schématu a schématu pro potlačení deterministického brumu. V práci je teoretické odvození adaptivního algoritmu ...
 • Filtrace signálů EKG 

  Slezák, Roman
  Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s problematikou a možností potlačení úzkopásmových rušivých signálů v signálech EKG. Měli jsme se zaměřit na využití Lynnových filtrů. Úkolem bylo realizovat tyto filtry s ohledem ...
 • Lineární a adaptivní filtry pro signály EKG 

  Kubát, Milan
  V této práci se zabývám potlačením síťového rušení EKG signálu pomocí lineárních a adaptivních filtrů. Toto spadá do oblasti předzpracování. Cílem je vhodně filtrovat signál za současného zachování jeho diagnostické hodnoty. ...
 • A Novel Diversity Receiver Structure for Severe Fading and Frequency Offset Conditions 

  Dimitrijevic, B.; Krstic, V.; Nikolic, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  This paper presents a novel diversity receiver of MPSK signal in fading channel in the presence of the carrier frequency offset. As a part of this receiver, a new algorithm for the estimation of the combining coefficients ...
 • Performance Improvement of QPSK Signal Predetection EGC Diversity Receiver 

  Nikolic, B.; Dimitrijevic, B.; Milosevic, N.; Djordjevic, G. T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-09)
  This paper proposes a modification of quadrature phase-shift-keying (QPSK) signal diversity reception with predetection equal gain combiner (EGC). The EGC combining is realized by using the constant modulus algorithm (CMA). ...
 • Potlačení síťového rušení v signálech EKG 

  Gregorová, Kateřina
  Tato práce zahrnuje přehled jednotlivých metod filtrace EKG signálu, které potlačují síťové rušení. Zaměřuje se na parametry ovlivňující kvalitu filtrace u tří hlavních skupin filtrů: FIR, IIR a adaptivní filtry. Hlavní ...
 • Sliding Window Evaluation of the Wiener-Hopf Equation 

  Kraker, A.; Csuka, B.; Kollar, Zs. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-06)
  This paper presents an efficient method for solving the Wiener-Hopf equation in a sliding window by calculating the correlation matrices recursively. Furthermore, a novel algorithm is introduced for evaluating the inverse ...
 • Úzkopásmová filtrace signálů EKG 

  Ryšánek, Jan
  Tato práce se zabývá předzpracováním EKG signálu. Účelem předzpracování je taková úprava signálu, která je výhodnější pro jeho následnou analýzu. Cílem práce je filtrovat EKG signál vhodnými metodami lineární a adaptivní ...
 • Zkoumání konektivity mozkových sítí pomocí hemodynamického modelování 

  Havlíček, Martin
  Zobrazení funkční magnetickou rezonancí (fMRI) využívající "blood-oxygen-level-dependent" efekt jako indikátor lokální aktivity je velmi užitečnou technikou k identifikaci oblastí mozku, které jsou aktivní během percepce, ...