Now showing items 1-3 of 3

 • Adaptivní filtry pro zpracování biologických signálů 

  Strouhal, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou čáslicové adaptivní filtrace. V teoretické části je popsána obecná struktura adaptivního systému a možné aplikace číslicové filtrace. Dále jsou zde rozebrány nejčastější adaptační algoritmy ...
 • Ekvalizace přenosového kanálu 

  Žlebek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulace přenosu digitální informace skrz přenosový systém a ekvalizací přenosové funkce celé trasy. Následně je rozebrán návrh a konstrukce přenosového kanálu s vícecestným šířením. ...
 • A multi-mode cantilever singular point detection using adaptive hypothesis testing 

  Dokoupil, Jakub; Václavek, Pavel (IOP Publishing, 2015-10-05)
  Fundamental analysis of a multi-mode model of the atomic force microscope cantilever shows that at some points; called here singular points, the mode is vanished. Consequently, the order of the input/output behavior is ...