Now showing items 1-10 of 10

 • Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace 

  Loviška, David
  Cílem práce s názvem Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace je zjednodušit a urychlit práci lékaře. Toho lze dosáhnout využitím aplikace schopné jednoduše detekovat QRS komplex za použití jednoho ze čtyř ...
 • Detekce QRS komplexů s využitím Stockwellovy transformace 

  Kašík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí QRS komplexů v EKG záznamu. V práci jsou uvedeny stručné informace související s anatomií srdce, vznikem elektrických signálů v srdci, snímáním a popisem EKG záznamu. Podrobněji se ...
 • Hledání objektu ve snímcích 

  Motlík, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením vyhľadávania jednoduchých objektov v obraze. Cieľom bolo vytvoriť program schopný vyhľadávať jednoduché objekty v čiernobielych snímkoch. Postupne sú opísané jednotlivé kroky ...
 • Nástroj na zpracování fotografovaného textu 

  Genčúr, Martin
  Tato práce poskytuje úvod do problematiky převodu fotografovaného textu do černobílé podoby. Rozebírá jednotlivé metody používané pro tuto úlohu. Následuje popis implementace aplikace, která provádí daný převod.  Testuje ...
 • Qrs Detection Based On Stockwell Transform 

  Kašík, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the detection of QRS complexes in the ECG record using the Stockwell transform, Shannon Energy and adaptive thresholding. The information about design of the QRS detector and its detection performance ...
 • Rentgenová počítačová tomografie embrya myši 

  Šejnohová, Marie
  Jedním z cílů diplomové práce je porovnání možností dostupných mikro-CT. Teoretická část se zabývá možnostmi barvení měkkých tkání a embryí z důvodu zvýšení kontrastu mikro-CT snímků u těchto tkání. Dále se zde popisují ...
 • Rozpoznávání žil prstů lidské ruky 

  Szalayová, Lucia
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování obrázků v odstínech šedé u žil v prstě lidské ruky a následnou extrakcí a vzájemným porovnáváním vzorů vytvářených žilami. Práce poskytuje úvod do problematiky biometrických ...
 • Segmentation Method Overview for Thermal Images in Matlab Computational Environment 

  Bostik, Ondrej; Valach, Sobeslav; Horak, Karel; Klecka, Jan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  This paper presents an overview of methods usable for segmentation of thermal images in MATLAB computational environment. The goal of this work is the demonstration usage of available methods and evaluate their performance. ...
 • Segmentation Of Thermal Images 

  Bostik, Ondrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper presents our ongoing work focused on segmentation of thermal images from the process of traverse wedge rolling. The goal of this work is to evaluate some of the available methods. We mainly focused on a demonstration ...
 • Využití přibližného počítání v oblasti zpracování obrazu 

  Hruda, Petr
  Tato semestrální práce se zabývá aplikací techniky přibližného počítání na oblast zpracování obrazu. Konkrétně je aproximace uplatněna na adaptivní prahování obrazu. Byly využity dva přístupy, návrh nového systému za ...