Now showing items 1-9 of 9

 • Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace 

  Loviška, David
  Cílem práce s názvem Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace je zjednodušit a urychlit práci lékaře. Toho lze dosáhnout využitím aplikace schopné jednoduše detekovat QRS komplex za použití jednoho ze čtyř ...
 • Detekce QRS komplexů s využitím Stockwellovy transformace 

  Kašík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí QRS komplexů v EKG záznamu. V práci jsou uvedeny stručné informace související s anatomií srdce, vznikem elektrických signálů v srdci, snímáním a popisem EKG záznamu. Podrobněji se ...
 • Krátkodobá předpověď počasí na základě obrazu oblohy 

  Volf, Martin
  V práci se věnuji problematice předpovědi počasí pouze z kamerového záznamu. Snažím se prezentovat základní meteorologické informace, které může obloha poskytnout. Zabývám se typy oblaků, jejich vlastnostmi, metodami, ...
 • Nástroj na zpracování fotografovaného textu 

  Genčúr, Martin
  Tato práce poskytuje úvod do problematiky převodu fotografovaného textu do černobílé podoby. Rozebírá jednotlivé metody používané pro tuto úlohu. Následuje popis implementace aplikace, která provádí daný převod.  Testuje ...
 • Rentgenová počítačová tomografie embrya myši 

  Šejnohová, Marie
  Jedním z cílů diplomové práce je porovnání možností dostupných mikro-CT. Teoretická část se zabývá možnostmi barvení měkkých tkání a embryí z důvodu zvýšení kontrastu mikro-CT snímků u těchto tkání. Dále se zde popisují ...
 • Rozpoznávání objektů v obrazech 

  Nedoma, David
  Tato práce se zabývá řešením rozpoznávání objektů v obraze. Cílem bylo vytvoření programu, který bude schopný objekty v obraze rozpoznat. Postupně popisuje jednotlivé kroky zpracování nasnímaných dat. Stručně popisuje ...
 • Rozpoznávání textu v obraze 

  Bílek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání textu v obraze a těmi metodami zpracování obrazu, které rozpoznání textu napomáhají. Zvláště se zaměřuje na problematiku obrazového spamu a jeho úpravu pro rozpoznání. Popisuje ...
 • Rozpoznávání žil prstů lidské ruky 

  Szalayová, Lucia
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování obrázků v odstínech šedé u žil v prstě lidské ruky a následnou extrakcí a vzájemným porovnáváním vzorů vytvářených žilami. Práce poskytuje úvod do problematiky biometrických ...
 • Využití přibližného počítání v oblasti zpracování obrazu 

  Hruda, Petr
  Tato semestrální práce se zabývá aplikací techniky přibližného počítání na oblast zpracování obrazu. Konkrétně je aproximace uplatněna na adaptivní prahování obrazu. Byly využity dva přístupy, návrh nového systému za ...