Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a inovace systémů osvětlení vozidel 

    Straka, Ondřej
    Předmětem tohoto semestrálního projektu je popsání základních zdrojů světla a vypracování rešerše základních a moderních způsobů osvětlování. Práce obsahuje rozdělení svítidel, projekčních systémů a možnosti zvýšení ...
  • Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky 

    Mareš, Milan
    Úkolem této bakalářské práce je zmapovat Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky. Práce je rozčleněna na osm částí, které jsou zároveň hlavními kapitolami. Úvodní část popisuje mezinárodní předpisy a popis světelných ...