Now showing items 1-3 of 3

 • Opimalizace typů, granulometrie a tvaru jemných částic pro speciální betony 

  Jobánek, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci křivky zrnitosti použitím příměsí. K návrhu betonu výborných vlastností je často třeba dosáhnout vyšší hutnosti směsi, a to pomocí návrhu vhodné křivky zrnitosti. Také jsou ...
 • Rekonstrukce kulturního domu 

  Podstata, Tomáš
  Téma diplomové práce je rekonstrukce kulturního domu v Suchém Dole. Budova je členěna na restaurační provoz s ubytováním a víceúčelový sál s příslušenstvím. Rekonstrukce objektu spočívá v dodatečné izolaci spodní stavby, ...
 • Studium vlivu příměsí na trvanlivost provzdušněných betonů 

  Halešová, Adéla
  Cílem této práce je shrnutí a posouzení možnosti využití příměsi a jejich vliv na trvanlivost provzdušněných betonů. Bakalářská práce je vypracovaná formou rešerší o zjištěných dosavadních poznatcích týkajících se ...