Now showing items 1-20 of 22

 • 3D tiskárny 

  Göbel, Lukáš
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá obecným využitím 3D tiskáren v průmyslu, popisuje před-procesní a po-procesní operace a používané materiály. Druhá část je věnována především konstrukčnímu ...
 • Anatomie domu a digitální regionalismus 

  Boušková, Linda
  Robotika a digitální navrhování je asociováno s tvorbou volných forem. Práce se zabývá potenciálem nových stavebních technologií ve vztahu k regionální tvorbě, která byla přerušena masovou výrobou. Tvorbu, která může ...
 • Cementové kompozitní materiály pro technologii 3D tisku 

  Lipoldová, Marie
  Technologie 3D tisku představuje perspektivní a rychle se rozvíjející odvětví zastoupené v mnoha oblastech průmyslu. Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití technologie 3D tisku ve stavebnictví. V teoretické části ...
 • Design parametrické ortézy horní končetiny 

  Kosová, Barbora
  Práce řeší návrh a výrobu ortézy pro horní končetinu zhotovenou na míru pacientovi. Je zkoumána možnost digitalizace procesu návrhu a je diskutován nový postup s využitím aditivní výroby. Navrhované řešení automatizuje ...
 • Effect of Laser Parameters on Processing of Biodegradable Magnesium Alloy WE43 via Selective Laser Melting Method 

  Suchý, Jan; Horynová, Miroslava; Klakurková, Lenka; Paloušek, David; Koutný, Daniel; Čelko, Ladislav (MDPI, 2020-06-09)
  The global aim of the theme of magnesium alloy processing by the selective laser melting technology is to enable printing of replacements into the human body. By combining the advantages of WE43 magnesium alloy and additive ...
 • Konstrukce tiskové hlavy pro 3D tisk velkorozměrových dílů z betonové směsi 

  Slavíček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem modulární tiskové hlavy určené pro 3D tisk cementových směsí. Tisková hlava je určená pro kontinuální tisk cementové směsi s obsahem kameniva a příměsí urychlovače ...
 • Konstrukční návrh extruderu pro 3D tisk kompozitních součástí 

  Šmalec, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na 3D tisk kompozitních součástí. Práce pojednává o metodách aditivní výroby a popisuje princip funkce vybraných technologií 3D tisku. Vedle aditivních technologií je v teoretické části uveden ...
 • Konstrukční optimalizace dílu pro tepelný spínač 

  Zemek, Albert
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem teplovodivé struktury miniaturního tepelného spínače se zaměřením na výrobu pomocí aditivní technologie SLM. Cílem je posoudit možnosti použití kovového 3D tisku na součást určenou ...
 • Metody prostorového 3D tisku 

  Skurka, Šimon
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách prostorového 3D tisku, pomocí nichž je možné řešit řadu problémů, které se k výrobě vytlačováním nataveného termoplastu vážou. Cílem textu je tyto metody přiblížit čtenáři a ...
 • Možnosti replikace rozstřikovacích trysek metodou 3D tisku 

  Petrenec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá možností použití aditivních technologií (AT) při výrobě tlakových vířivých trysek, za účelem snížení finančních nákladů stejně jako výrobních časů dosahovaných stávajícími metodami výroby. ...
 • Návrh držáku vzorku pro studium orientovaných krystalů pomocí vysokofrekvenční paramagnetické resonance 

  Gabriš, Andrej
  Táto bakalárska práca diskutuje návrh a výrobu nerezonančného držiaka vzorky pre štúdium orientovaných kryštálov, ktorý je používaný pri vysokofrekvenčnej elektrónovej paramagnetickej rezonancii (z ang. HF-EPR). Prvá časť ...
 • Návrh protetického chodidla s využitím aditivních výrobních technologií 

  Lasota, Marek
  Předmětem této diplomové práce je návrh protetického chodidla pro výrobu aditivními technologiemi. Jedná se o plastové chodidlo dynamického typu, navržené pro 80 kg pacienta druhého stupně pohybové aktivity. Z několika ...
 • Návrh Stirlingova motoru pracujícího při nízkém rozdílu teplot 

  Gavač, Adam
  Cieľom práce je oboznámiť čitateľa so všeobecne menej známou alternatívou ku spaľovacím motorom- Stirlingovým motorom. Hlavnými bodmi teoretickej časti sú popis termodynamiky Stirlingovho cyklu v rozsahu potrebnom pre ...
 • Píst zážehového motoru pro 3-D tisk 

  Zelko, Lukáš
  Hlavným cieľom práce bol konštrukčný návrh piestu konvenčnou metódou a následne upravený do podoby vhodne pre metódu aditívnej technológie. Okrem vyhotovenia návrhu bola vytvorená termálne-štrukturálna analýza zaťažovacieho ...
 • Prostorové materiály pro aditivní výrobu ve stavebnictví 

  Říha, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o aditivní výrobě ve stavebnictví a v tomto oboru používaných materiálech. V první části práce je definován 3D tisk, stručně popsána historie této pokrokové technologie a je uveden přehled ...
 • Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví 

  Čechal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je ...
 • Využití aditivní technologie pro návrh výroby žárupevných součástí turbodmychadel 

  Robl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá možným využitím aditivní technologie v žárupevných aplikacích. Rychlý pokrok aditivní technologie v posledních letech s sebou přinesl mimo jiné i dokonalejší materiály, jejichž příkladem jsou i ...
 • Výpočtové modelování procesu 3D tisku součástí z PET-G materiálu 

  Michálek, Mojmír Cyril
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním procesu 3D tisku prováděného metodou FDM z materiálu PETG pomocí metody konečných prvků. V její rešeršní části je obsažen stručný popis možností modelování procesu 3D tisku ...
 • Vývoj procesních parametrů pro výrobu strukturovaného materiálu technologií kovového 3D tisku 

  Moravčik, Jaroslav
  Selective Laser melting (SLM) patří mezi aditivní technologie. Postupným nanášením vrstev prášku a tvorbou struktury pomocí laserového paprsku umožňuje tvořit tvarově složité díly, například mikrostruktury. V této práci ...
 • Výzkum procesních parametrů pro výrobu strukturovaného materiálu technologií Selective Laser Melting 

  Richter, Vladislav
  Selective laser melting (SLM) je jednou z aditivních technologií, které umožňují vyrábět tvarově velmi složité díly. Příkladem takového výrobku jsou porézní lattice struktury, které nacházejí díky svým dobrým mechanickým ...