Now showing items 1-19 of 19

 • Bezkontaktní prvek těsnění proti vnějším vlivům 

  Bryksí, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem prvku labyrintového těsnění pro tramvajovou převodovku. Prvek má vytvářet co nejúčinnější těsnění na co nejmenším prostoru. Práce obsahuje rešeršní část zabývající se ...
 • Konstrukce nanášecího systému pro zpracování dvou kovových prášků pomocí 3D tisku 

  Guráň, Radoslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem, konstrukcí a testováním zařízení pro nanášení dvou různých kovových prášků, které je schopné kompatibilně pracovat s 3D tiskárnou kovových materiálů SLM 280HL. Jelikož oblast multimateriálového ...
 • Konstrukční návrh moderního těla reproduktoru s využitím nových technologií 

  Kůst, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukční optimalizací skříně reproduktoru (ozvučnicí), vyráběnou aditivní technologií 3D tisku pískem (3D Sand Printing). Úvodní část je věnovaná teorii, jak v oblasti hluku, ...
 • Konstrukční úprava tiskové hlavy pro 3D tisk betonu 

  Diakov, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem úpravy trysky pro kontinuální 3D tisk betonových směsí pro již existující tiskovou hlavu. Hlavní funkcí trysky je tvarovat a ukládat tisknutou směs tak, aby odpovídala ...
 • Možnosti uplatnění aditivních technologií při přímé výrobě slévárenských forem 

  Herzán, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o výrobě slévárenských forem za využití aditivních technologií. Nejprve jsou v práci uvedeny aditivní technologie, které jsou rozděleny podle organizace ASTM (American Society for Testing and ...
 • Návrh kyslíkového filtru do 3D tiskárny kovu 

  Ondra, Martin
  V medicínských oborech se běžně využívají slitiny na bázi titanu, avšak v některých medicínských aplikacích se jako vhodnější ukázalo použití slitin na bázi hořčíku. Například v ortopedii pro výrobu implantátů. Zvládnutí ...
 • Proces výroby modelu držáku pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping 

  Ivančic, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na postup návrhu a výroby modelu GPS držáku s využitím aditivní technologie Rapid Prototyping. Návrh je vytvořen v parametrickém programu Autodesk Inventor a následná výroba je provedena za ...
 • Rešeržní studie lebečních implantátů a fixátorů 

  Vystrk, Tomáš
  Lebeční implantáty společně s fixátory slouží k obnově funkčnosti poškozeného místa lebky, u které došlo ke vzniku defektu v důsledku zranění, nebo choroby. Při posuzování vhodnosti implantátu a fixátorů jsou významné ...
 • Studium technologií spékání slitiny Ti-6Al-4V pro implantáty 

  Bučková, Katrin
  Tato práce přispívá k problematice individuálních náhrad opotřebených lidských kloubů aplikací nových druhů implantátů a materiálů, vyráběných s využitím moderních aditivních technologií (tavení kovových prášků pomocí ...
 • Vírová trubice vyrobena aditivní technologií 

  Spáčil, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh 3D modelu rozebíratelné Ranque-Hilschovy vírové trubice a její následný tisk. V úvodní části jsou rozebrány základní druhy vírových trubic a jejich použití. Následně se práce zaobírá parametry, ...
 • Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií 

  Peňáz, Jan
  Práce se zabývá řešením výroby prototypu třemi technologiemi. Dvě aditivní technologie využívají principu Laminated object manufacturing a Fused deposition modelling. Třetí technologií bylo frézování. Jako podklad výroby ...
 • Využití 3D technologií ve slévárenství 

  Straka, Pavel
  Práce se zaměřuje na výrobu hliníkové náhrady poškozeného madla ke kufru. Na výrobu je využito postupu reverzního inženýrství, kdy se součást naskenuje pomocí 3D skeneru. Na základě údajů ze skenování je vytvořena modelová ...
 • Využití aditivní technologie pro návrh výroby žárupevných součástí turbodmychadel 

  Robl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá možným využitím aditivní technologie v žárupevných aplikacích. Rychlý pokrok aditivní technologie v posledních letech s sebou přinesl mimo jiné i dokonalejší materiály, jejichž příkladem jsou i ...
 • Využití aditivní technologie pro výrobu dílu pro automobilový průmysl 

  Táborský, Pavel
  Diplomová práce se zabývá výrobním postupem optického dílu modulu světlometu zhotoveného aditivní technologií. V uvedené práci je obsažena charakteristika světlometu, stávající výrobní technologie a popis metod aditivní ...
 • Využití aditivní technologie pro výrobu vzorku součásti 

  Vrbická, Eliška
  Práce se zabývá využitím aditivní technologie pro výrobu vzorku součásti. Jedná se především o použití metody Fused Deposition Modeling (FDM). Jelikož při výrobě byla použita 3D tiskárna založená na tomto principu. Vyráběným ...
 • Využití moderních technologií pro návrh výroby konstrukce ručních bradel 

  Remer, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na postup návrhu konstrukce výroby ručních bradel, které jsou vyrobeny za pomoci aditivní technologie Rapid Prototyping. Bradla jsou zpracována v CAD, konkrétně v parametrickém programu ...
 • Výroba rozměrného plastového stojanu na 3D tiskárně 

  Sklenář, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou výrobou rozměrného plastového stojanu na 3D tiskárně. Cílem bakalářské práce je rozdělit si proces výroby stojanu tak, aby byl realizovatelný na pracovním prostoru 3D tiskárny. ...
 • Vývoj procesních parametrů technologie 3D kovového tisku se zaměřením na výrobu mikro-prutové struktury 

  Jaroš, Jan
  Selective laser melting (SLM) je aditivní technologie, která umožňuje výrobu dílů z mikro-prutových struktur. Mikro-prutové struktury je velmi obtížné vyrobit pomocí běžných konvenčních metod. Hlavní využití mikro-prutových ...
 • Zápěstní polohovací ortéza 

  Molinari, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zápěstní polohovatelné ortézy s využitím metody Rapid Prototyping. První část je věnována základnímu principu metody Rapid Prototyping a popisu vybraných aditivních technologií. ...