Now showing items 1-4 of 4

 • Bioinformatika lidského genomu 

  Kupková, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá úseky DNA obsahujícími pouze adenin a guanin. V teoretické části je popsána struktura a složení deoxyribonukleové kyseliny, chromosomů a genů. Jsou zde uvedeny základní informace o lidském a ...
 • Elektrochemická detekce purinových bází pomocí tlustovrstvých Cu2O elektrod 

  Gabriel, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou výroby tlustovrstvých elektrod. Zaměřuje se na přípravu Cu2O pracovních elektrod metodou sítotisku a spray - coatingu na korundovém substrátu. V předkládané práci jsou obě metody přípravy ...
 • Influence of Magnetic Microparticles Isolation on Adenine Homonucleotides Structure 

  Kremplová, Monika; Fialová, Dana; Nejdl, Lukáš; Hynek, David; Trnková, Libuše; Hubálek, Jaromír; Kizek, René; Adam, Vojtěch (MDPI, 2014-03-01)
  The electroactivity of purine and pyrimidine bases is the most important property of nucleic acids that is very useful for determining oligonucleotides using square wave voltammetry. This study was focused on the electrochemical ...
 • Vyhledávání oblastí bohatých na adenin a guanin 

  Vlachynská, Alžběta
  Práce se zabývá vyhledáváním oblastí s vysokým obsahem adeninu a guaninu v molekule DNA. Jejich nalezení a stanovení náhodnosti, funkčnosti a konzervovanosti by snad mohlo vést k lepšímu pochopení uložení genetické informace ...