Now showing items 1-2 of 2

  • Elastomerní plniva jako potencální surovina pro betony a malty 

    Jankech, Filip
    Pro dosažení udržitelného rozvoje v oblasti stavebních materiálů je třeba brát v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty průmyslové výroby. Tato práce adresuje první dva aspekty. Teoretický i praktický výzkum byl ...
  • Hodnocení adhezivní pevnosti ZnNi povlaku svařovaného railu 

    Flieger, Vít
    Cílem této bakalářské práce je navrhnutí a otestování metod pro zkoušení adhezivní pevnosti povlaku ZnNi na svařovaném railu. V jednotlivých částech je stručně popsána funkce Common-Rail systému se zaměřením na vysokotlaký ...