Now showing items 1-14 of 14

 • 3D tiskárny 

  Göbel, Lukáš
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá obecným využitím 3D tiskáren v průmyslu, popisuje před-procesní a po-procesní operace a používané materiály. Druhá část je věnována především konstrukčnímu ...
 • Anatomie domu a digitální regionalismus 

  Boušková, Linda
  Robotika a digitální navrhování je asociováno s tvorbou volných forem. Práce se zabývá potenciálem nových stavebních technologií ve vztahu k regionální tvorbě, která byla přerušena masovou výrobou. Tvorbu, která může ...
 • Aplikace průmyslových robotů ve 3D tisku 

  Krůpa, Jiří
  Tato bakalářská práce je rešeršního charakteru a zabývá se problematikou aplikace průmyslových robotů ve 3D tisku, především technologií FDM. V úvodní části práce jsou popsány základní druhy aditivních technologií využitelných ...
 • Automatizovaný návrh a 3D tisk prototypů pro městské inženýrství 

  Krutáková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá automatizovaným návrhem a 3D tiskem prototypů pro městské inženýrství. V první části je obecně definovaný 3D tisk, včetně vývoje a přehledu základních technologií a materiálů. Dále následuje ...
 • Cementové kompozitní materiály pro technologii 3D tisku 

  Lipoldová, Marie
  Technologie 3D tisku představuje perspektivní a rychle se rozvíjející odvětví zastoupené v mnoha oblastech průmyslu. Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití technologie 3D tisku ve stavebnictví. V teoretické části ...
 • Konstrukční návrh extruderu pro 3D tisk kompozitních součástí 

  Šmalec, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na 3D tisk kompozitních součástí. Práce pojednává o metodách aditivní výroby a popisuje princip funkce vybraných technologií 3D tisku. Vedle aditivních technologií je v teoretické části uveden ...
 • Konstrukční optimalizace dílu pro tepelný spínač 

  Zemek, Albert
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem teplovodivé struktury miniaturního tepelného spínače se zaměřením na výrobu pomocí aditivní technologie SLM. Cílem je posoudit možnosti použití kovového 3D tisku na součást určenou ...
 • Metody prostorového 3D tisku 

  Skurka, Šimon
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách prostorového 3D tisku, pomocí nichž je možné řešit řadu problémů, které se k výrobě vytlačováním nataveného termoplastu vážou. Cílem textu je tyto metody přiblížit čtenáři a ...
 • Návrh protetického chodidla s využitím aditivních výrobních technologií 

  Lasota, Marek
  Předmětem této diplomové práce je návrh protetického chodidla pro výrobu aditivními technologiemi. Jedná se o plastové chodidlo dynamického typu, navržené pro 80 kg pacienta druhého stupně pohybové aktivity. Z několika ...
 • Pokročilé technologie ve stavebnictví 

  Janás, Patrik
  Předmětem diplomové práce Pokročilé technologie ve stavebnictví je provést analýzu možností v oblasti pokročilých technologií ve stavebnictví. Teoretická část je zaměřena převážně na moderní systémové bednění z kompozitního ...
 • Prostorové materiály pro aditivní výrobu ve stavebnictví 

  Říha, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o aditivní výrobě ve stavebnictví a v tomto oboru používaných materiálech. V první části práce je definován 3D tisk, stručně popsána historie této pokrokové technologie a je uveden přehled ...
 • Výpočtové modelování procesu 3D tisku součástí z PET-G materiálu 

  Michálek, Mojmír Cyril
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním procesu 3D tisku prováděného metodou FDM z materiálu PETG pomocí metody konečných prvků. V její rešeršní části je obsažen stručný popis možností modelování procesu 3D tisku ...
 • Zpracování hliníkových slitin 3D technologií selective laser melting 

  Měchura, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá nalezením vhodných procesních parametrů z hlediska minimalizace porozity technologie SLM pro zpracování hliníkové slitiny 6061. Rešeršní část práce pojednává o problematice aditivní výroby ...
 • Zpracování slitiny 2618 pomocí technologie selective laser melting 

  Dokoupil, Filip
  Práce se zabývá nalezením a ověřením vhodných technologických parametrů technologie SLM pro zpracování hliníkové slitiny 2618. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin a popis ...