Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza a návrh sanace krovu kostela 

  Múčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením statického modelu historického krovu daného kostela. Cíle práce byly provedení statické analýzy krovu, který prodělal řadu stavebních zásahů ovlivňujících tuhost, návrh sanace a ...
 • Analýza kritických míst v silniční dopravě v okrese Ústí nad Orlicí 

  Suchomel, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je v pěti vybraných lokalitách navrhnout úpravy vedoucí k zvýšení bezpečnosti stávajícího stavu v časové a finanční náročnosti. Problematické lokality se nacházejí v okrese Ústí nad Orlicí. Práce ...
 • Automatizace stolku lékařské dentální soupravy VIZIO 

  Gábriš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření schopností lékařské dentální soupravy Vizio. Konkrétně jde o elektrotechnické řešení a programové vybavení kapacitní klávesnice a o navržení principu řízení a ...
 • Geodetické měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí 

  Karas, Jindřich
  Cílem této diplomové práce je měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí bazénové haly aquaparku v Brně - Kohoutovicích. Vlastní práce se zabývá měřením další etapy, zpracováním naměřených dat, ...
 • Geodetické měření posunů a deformací střešní konstrukce Aquaparku v Brně 

  Chupáčová, Mária
  Cieľom diplomovej práce je meranie posunov a deformácií drevenej strešnej konštrukcie Aquaparku v Brne. Úvodná časť práce je venovaná vysvetleniu základných pojmov z oblasti merania posunov a deformácií stavebných objektov ...
 • Měření horizontálních a vertikálních posunů gabionové zdi 

  Zbránek, Jakub
  Předmětem diplomové práce je sledování horizontálních a vertikálních posunů gabionové zdi v obci Smědčice. Popsán je celý postup vyhotovení výsledného elaborátu od vybudování vztažné sítě a sítě pozorovaných bodů po závěrečné ...
 • Monitoring pohybů skalních bloků 

  Nezvalová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá sledováním posunů skalních bloků nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Práce navazuje na výsledky získané v letech 2004-2011. Cílem práce je zaměření ...
 • Návrh mechanické konstrukce experimentálního kolimátoru 

  Toman, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přípravku justážního kolimátoru, které slouží k osovému natáčení optické sestavy, a také konstrukčním návrhem přípravku pro výškové polohování pomocného dalekohledu justážního ...
 • Optimal adjustment od FE model of concrete slab exposed to impact loading 

  Jindra, Daniel; Hradil, Petr; Kala, Jiří (EDP Sciences, 2020-04-16)
  Numerical approach using FEM has been used to describe the behaviour of concrete slab exposed to impact loading. 3D parametrical numerical model has been created, and the influence of various parameters values on model ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Staňková, Martina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pohledávek v kapitálové společnosti. Na základě provedeného rozboru pohledávek ve vybrané účetní jednotce bylo navrženo, jak správně účetně ošetřit pohledávky po splatnosti ...
 • Postupy seřízení diagnostického přístroje Array Reader C-series 

  Čičatka, Michal
  Práce se věnuje aktualizaci aplikace pro seřízení biochemického microarray analyzátoru Array Reader C-series společnosti BioVendor. Nejprve obecně definuje a rozdělí chemické analyzátory; následně popíše jejich fyzikální ...
 • Standardizovaný postup přeseřízení stroje při změně obráběného typu 

  Nedoma, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá standardizovaným postupem přeseřízení stroje při změně obráběného typu railu ve společnosti Bosch Diesel s. r. o. Jihlava. Jsou v ní popsány postupy externího přeseřízení přípravků, ...
 • Stanovení pohybů skalních bloků 

  Smolinka, Martin
  Předmětem diplomové práce je sledování posunů skalních bloků a balvanů nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Cílem práce je zaměření etapy č. 21 a etapy č. 22 v roce 2017. ...
 • Určení pohybu skalních bloků 

  Pončíková, Monika
  Diplomová práce se zabývá sledováním posunů skalních bloků a balvanů v propadání Nová Rasovna. Cílem práce je zaměření etapy č. 18 a etapy č. 19 v roce 2013. Práce navazuje na výsledky získané v letech 2004-2012. Dosažené ...
 • Určení pohybu skalních bloků 

  Slováček, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá určováním posunů skalních bloků nad propadáním potoka Bílá voda, nedaleko obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Práce je navázána na výsledky z předešlých let 2004 - 2013. Cílem je zaměření ...
 • Úprava okružní křižovatky Hviezdoslavova x Bedřichovická 

  Klusková, Jana
  Práce se zabývá řešením problému okružní křižovatky, která spojuje silnice II/430 Hviezdoslavova a silnice III/715283 Bedřichovická v městské části Brno Slatina. Jedná se o okružní jednopruhovou křižovatku. Křižovatka je ...
 • Vyjadřování přesnosti měřidel a měření 

  Svobodová, Helena
  Práce řeší otázku přesnosti měření, přesnosti měřidel a jejich vyjadřování. Nastiňuje legislativní základ metrologie v České republice a interpretuje definice základních termínů používaných v metrologii, uvedené v novém ...
 • Závislost funkčních výpadků na měřícím systému montážních linek DRV 2. 

  Barták, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na montáž tlakového regulačního ventilu (DRV), který je součástí vstřikovacího systému Common rail vyráběného ve společnosti Bosch Diesel s.r.o.. Cílem této práce je zvážit možnost vlivů procesu ...