Now showing items 1-9 of 9

 • Administrativní budova 

  Koprivňanský, Rastislav
  V práci je spracovaná stanovená časť projektovej dokumentácie pre administratívnu budovu v Trenčíne. Návrh rešpektuje príslušné technické normy, vyhlášky, predpisy, požiadavky architektonického a dispozičného riešenia ...
 • Administrativní budova 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie administratívnej budovy v meste Martin. Pôdorysné rozmery sú v tvare štvorca s rozmermi 40 m x 40 m. Raster stĺpov je 8m x 8m. Budova má 6 nadzemných ...
 • Administrativní budova 

  Michalov, Patrik
  Témou diplomovej práce je administratívna budova spracovaná na úrovni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb. Objekt je výškovo rozdelený do štyroch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Je rozdelený ...
 • Administratívna budova v Trenčíne - stavebno technologický projekt 

  Panáček, Jakub
  Predmetom mojej práce je vytvoriť stavebno technologický projekt pre administratívnu budovu v Trenčíne. Zameral som sa na rozpočet, časový plán, ochranu životného prostredia, vhodné rozmiestnenie dočasných objektov na ...
 • Facelift EDU 

  Tomoryová, Bianka
  Predmetom diplomovej práce je spracovanie architektonickej štúdie predzávodnej zóny Jadrovej elektrárne Dukovany. Projekt nadväzuje na preddiplomový projekt, ktorého cieľom bolo spracovať urbanistický koncept. V súčasnosti ...
 • Nosné prvky železobetonové konstrukce 

  Leitner, Ivan
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosnej železobetónovej konštrukcie administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. Pre výpočet vnútorných síl bol vytvorený 3D model konštrukcie ...
 • Novostavba administrativní budovy 

  Martečíková, Martina
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom novostavby administratívnej budovy v katastrálnom území mesta Považská Bystrica, časť Centrum. Objekt je súčasťou bloku budov. Stavba má päť nadzemných podlaží. V prvom nadzemnom ...
 • Přepočet a variantní návrh ocelové konstrukce administrativní budovy JmP Brno - Radlas 

  Štulrajterová, Terézia
  Predmetom diplomovej práce je prepočet existujúcej konštrukcie, návrh, statické vyhodnotenie a ekonomické porovnanie dvoch nových variant existujúcej nosnej konštrukcie administratívnej budovy Jihomoravské plynárenské v ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Tomašáková, Alexandra
  Cieľom práce bolo skultúrniť časť územia, ktorá slúži prevažne na skladovanie a adekvátne neodpovedá svojmu okoliu, ktoré ponúka mnoho príležitostí. V blízkosti sa okrem iného nachádza katedrála sv. Petra a Pavla, na ktorú ...