Now showing items 1-8 of 8

 • Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká 

  Vrzgula, Lukáš
  Návrh dvou nových objektů na ulicích Koliště a Vlhká. Do rušné komunikace vzniká nové sídlo policejního ředitelství a do klidné ulice pak bytový dům. Dochází ke vzniku nového vnitrobloku který je zpřístupněn veřejnosti
 • Facelift EDU 

  Sobotková, Monika
  Diplomová práce řeší přestavbu předzávodní zóny Jaderné elektrárny Dukovany. Tento prostor obsahuje doprovodné funkce k provozu elektrárny jako je administrativa, metrologie, sklady, šatny a služby. Dále se zde nachází ...
 • G-mont Cable Brno 

  Jussupov, Daniyar
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG35. Předmětem vypracování ...
 • Městský polyfunkční dům Brno 

  Vacenovská, Veronika
  Městský polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Milady Horákové a Francouzská v Brně - Zábrdovicích. Objekt je řešen jako kompaktní hmota doplněna vybíhajícími trojúhelníkovými konzolami, které jsou vyneseny šikmým sloupem ...
 • Obnova radnice v Bojkovicích 

  Zharova, Kseniia
  Cílem bakalářské práce byla obnova a přestavba budovy městského úřadu Bojkovice. Budova městského úřadu se nachází v historickém centru města Bojkovice, na křižovatce ulic Sušilova a Komenského. Z jižní strany řešený areál ...
 • Polyfunkční dům 

  Kadlecová, Michaela
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou studii polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně-Zábrdovicích. Zadaná proluka se nachází uprostřed secesních bytových domů. ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační chata v lokalitě Rusava a okolí 

  Nedbálková, Kristýna
  Diplomová práce vysvětluje základní pojmy a metody v oceňování nemovitostí. Dále seznamuje s oceňovanou oblastí Zlínského kraje, pojednává o situaci na trhu v této oblasti a provádí samotné ocenění rekreačních objektů ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Sances, Jan
  Studie technologického a inovačního centra řeší soubor objektů administrativního a výrobního charakteru, jež se nachází ve svažitém terénu nacházejícím se na okraji města Telč. V blízkosti se nachází objekty jak výrobního ...