Now showing items 1-1 of 1

  • Dočasný příbytek migrantů - přijímací a pobytové středisko 

    Richter, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá uprchlickou krizí - aktuální problematikou v roce 2017. Jedním ze součástí problematiky je potřeba výstavby přijímacího a pobytového střediska na území ČR. Pro tyto účely byla vybrána lokalita ...