Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh adsorbéru 

    Štěpánek, Josef
    Hlavní náplní diplomové práce je návrh konstrukce a pevnostní výpočet adsorbéru. Výpočet je proveden podle podle normy ČSN EN 13 445. V první části je řešena problematika adsorbéru. Dále je provedena pevnostní analýza ...