Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikační strategie pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g 

    Strážnický, Tadeáš
    Práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro propagaci služeb dalšího vzdělávání dospělých pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g. Práce analyzuje vývoj vnitřního a vnějšího prostředí organizace a dále ...
  • Příležitosti pro rozvoj malých podniků 

    Polok, Jiří
    Tato diplomová práce zpracovává část projektové žádosti pro získání finančních prostředků z Evropské unie za pomoci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jako jednoho z možných nástrojů financování vzdělávacích ...