Now showing items 1-20 of 25

 • 2D Model of Capillary Transport of Water in Aerated Concrete 

  Šikula, Ondřej; Mohapl, Martin (Trans Tech Publications, 2013-01-08)
  Saturation degree of aerated concrete strongly affects not only all its thermal-technica properties, but regarding to the risk of freezing, also the strength properties. The aim of this paper is to discuss existing approaches ...
 • Autosalon se servisem 

  Wilkonský, Roman
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Stavba je navržená jako autosalon se servisem. Stavební parcela se nachází v katastrálním území Ostrava - Vítkovice. Projektová dokumentace ...
 • Detached family house with premise 

  Janíček, Vít
  Bakalářská práce Detached family house with premise, je zaměřena na řešení dvojpodlažního rodinného domu 4+1 s nevýrobní provozovnou (kanceláří) pro zajištění podnikatelských aktivit potenciálního vlastníka. V práci je ...
 • Dvougenerační rodinný dům 

  Pifková, Erika
  Předmětem této bakalářské práce je návrh dvougeneračního rodinného domu. Stavební pozemek se nachází ve Slovenské republice, na kraji obce Okoč. Novostavba je určena pro čtyřčlennou rodinu a dva prarodiče, z nichž jeden ...
 • Interakce mikrovlnného záření s vlhkostí v prostředí pórovitého staviva 

  Paťha, Martin
  Práce se zabývá interakcí mikrovlnného záření s vlhkostí v pórovitém materiálu. Zkoumá rozložení teplotního pole, efektivitu metody a finanční náročnost metody. Nejdůležitější část práce byl provedený experiment, ze kterého ...
 • Lehčené podlahy na bázi pěnobetonů a plynobetonů s využitím druhotných surovin 

  Kapčuk, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem nové lehčené hmoty pro průmyslové podlahy založené na bázi pěnobetonu a neautoklávovaného pórobetonu s možným využitím druhotných plniv a přírodních lehčených plniv namísto klasického ...
 • Mateřská školka 

  Jelínek, Jan
  Cílem diplomové práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace pro mateřskou školu. Stavba se nachází v obci Brtnice ve stávající zástavbě v lokalitě Nová Čtvrť. Mateřská školka má dvě nadzemní podlaží. První nadzemní ...
 • Možnosti zlepšování užitných vlastností pórobetonu pro nízkoenergetické budovy 

  Neubauerová, Alena
  Pórobeton je moderní stavební materiál s výbornými tepelně – izolačními vlastnostmi s možností rychlé výstavby objektu. Při výrobě pórobetonu můžeme navíc využít i druhotných surovin, jako je elektrárenský popílek nebo ...
 • Nové lehčené podlahy na bázi druhotných surovin 

  Tůmová, Eva
  Práce se zabývá vývojem nových druhů lehčených podlah na bázi druhotných surovin. V úvodu jsou prezentovány současné poznatky z oblasti lehčených stavebních hmot, především potěrů a lehkých pórovitých betonů. V práci je ...
 • Novostavba dvojdomu v Žerotíně 

  Navrátil, Jan
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu dvojdomu v obci Žerotín. Dvojdům je navržen s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a částečně podsklepeným suterénem. Objekt je určen ...
 • Novostavba RD v Březí s kadeřnictvím 

  Příborský, Roman
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu, který se nachází v obci Březí. Objekt je umístěn v nově vybudovaném zastavěném území s rovinatým terénem. Rodinný dům je ...
 • Příprava pórobetonu pro tepelně izolační účely 

  Koutný, Ondřej
  V současné době doznívající ekonomické krize je ve stavebním průmyslu pozornost směřována zejména k systémům, které efektivně šetří energii, a tedy snižují náklady spojené s užíváním obytných i průmyslových prostor. Zejména ...
 • Rodinný dům 

  Stašová, Darina
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční řešení rodinného domu ve formě prováděcí dokumentace. Rodinný dům je navržen pro jednu rodinu. Objekt je situován na mírně svažité a velmi prostorné parcele č. 693/12, k.ú. Lhota ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Jakoš, Milan
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu ve svahu. Jedná se o objekt s jedním suterénním a dvěma nadzemními podlažími. Rodinný dům tvoří jednu bytovou jednotku ...
 • Skladovací areál s administrativní budovou 

  Šesták, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby skladovacího areálu s administrativní budovou, sestávajícího se z objektů SO 01 – skladovací hala a SO 02 – administrativní ...
 • Sociální bydlení Brno 

  Krbylová, Alžbeta
  Projekt sociálneho bývania v Brne – mestskej časti Maloměřice, je predovšetkým zacielený na rómsku komunitu ako aj iné mnohopočetné rodiny. Navrhnuté objekty sú riešené ako nízko podlažná radová zástavba. Objekty sú ...
 • Studium vlivů ovlivňujících životnost cementobetonových krytů v ČR 

  Láznička, Josef
  Tato práce se zabývá studiem cementobetonových krytů. Cílem práce je shrnutí současných poznatků tykajících se těchto konstrukcí. Praktická část práce se zabývá návrhem receptury betonu pro spodní vrstvu cementobetonového ...
 • Technologie pórobetonu 

  Koutný, Ondřej
  Stavebnictví je nedílnou součástí průmyslu každé vyspělé země. Hlavní roli zde nehraje ovšem pouze konstrukční hledisko, ale i materiál stavebních dílců. V posledních padesáti letech se na trhu objevila možná alternativa ...
 • Technologie pórobetonu 

  Zezulová, Anežka
  Technologie pórobetonu je neustále studovaným a rozvíjeným tématem z důvodu poptávky po stavebním materiálu zajišťujícím relativně vysoké pevnosti při nízké objemové hmotnosti. Tato bakalářská práce zkoumá vliv nahrazení ...
 • Vliv provzdušnění a ošetřování na vývoj modulu pružnosti betonu 

  Bartulíková, Radka
  Diplomová práce se zabývá vlivem různých činitelů na pevnost betonu v tlaku a modul pružnosti. Zejména se soustředí na vliv ošetřování v rané fázi a provzdušnění betonu. Součástí práce je vyhodnocení laboratorního měření, ...