Now showing items 1-4 of 4

 • Porovnání aeračních elementů 

  Stříž, Michal
  Náplní předložené práce je srovnání používaných aeračních elementů v aktivačních nádržích při biologickém čištění odpadních vod. Aby bylo možno srovnávat, je v práci popsáno a vysvětleno: ? základní rozdělení a funkce ...
 • Problematika dimenzovámí aerace na ČOV 

  Šplíchal, David
  Náplní práce je porovnání aeračních systémů převážně mechanické a pneumatické aerace. Dále pak porovnání různých výrobců aeračních elementů, jejich výhody, umístění v aktivačních nádržích, obsluha, použití, účinnost a ...
 • Stavebně technologická studie výstavby ČOV v Hajanech 

  Prachař, David
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologická studie výstavby ČOV v Hajanech. Objekt se skládá ze spodní železobetonové stavby a horní stavby, která je zděná. Zpracoval jsem technickou zprávu, technologickou ...
 • Vliv variantního řešení odkanalizování na čistírnu odpadních vod 

  Dohnal, Radek
  Účelem rešeršní části bakalářské práce je zhodnotit a porovnat návrh výpočtu klasických a alternativních způsobů odkanalizování, a jejich vliv na kvalitu odpadních vod odváděných na čistírnu odpadních vod. Hlavním cílem ...