Now showing items 1-2 of 2

  • 3D model vybraného objektu 

    Raclavský, David
    Výsledkem diplomové práce je fotogrammetricky vyhodnocený georeferencovaný 3D model objektu s přilehlým okolím, nacházející se v areálu AdMaS. Práce podrobně popisuje všechny etapy tvorby 3D modelu objektu od výběru a ...
  • Tvorba 3D modelu kostela sv. Jakuba fotogrammetrickou metodou 

    Janči, Branislav
    Predmetom bakalárskej práce je tvorba 3D modelu kostola Sv. Jakuba v centre Brna. Na vytvorenie modelu bola použitá kombinovaná metóda leteckej a blízkej fotogrametrie . Vlícovacie body a body, ktoré boli použité na určenie ...