Now showing items 1-6 of 6

 • Aerodynamic shape optimization of an airliner elastic wing 

  Navrátil, Jan (EDP Sciences, 2017-11-08)
  Aerodynamic shape optimization of a common airliner elastic wing is presented and compared with optimization of the same wing assuming rigid structure. A gradient-based optimization approach is applied in connection with ...
 • Bezpilotní systém pro leteckou konstrukční soutěž 

  Malinowski, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem malého bezpilotního letounu určeného pro soutěž Air Cargo Challenge 2015. Práce je uspořádána dle postupu vývojových prací. Na prvotní koncepční návrh navazuje volba vhodného tvaru letounu ...
 • Fyzikální simulace látky (textilu) 

  Řehánek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací látky v reálném čase. Látkou se myslí textilie. Nejdříve vysvětluje princip simulace textilu, který používá pro svou práci systém pružin. Poté vysvětluje matematické a fyzikální ...
 • Návrh křídla soutěžního modelu letadla kategorie F1A 

  Jurina, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem křídla soutěžního kluzáku kategorie F1A. Je proveden rozbor letových režimů. Dále se práce zabývá aerodynamickým návrhem křídla s využitím programu XFLR5. Je definováno maximální zatížení a ...
 • Optimalizace zadního křídla závodního vozu 

  Feldová, Petra
  Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci zadního přítlačného křídla sportovního vozu s využitím open-source softwarů. Práce je věnována optimalizaci 2D profilu zadního křídla vozu. Jako prostředí pro optimalizaci ...
 • Využití reverzního inženýrství pro výpočty aerodynamiky automobilu 

  Rozsíval, Jan
  V diplomové práci byla změřena geometrie karoserie vozidla s využitím 3D skeneru ATOS. Naměřená data z 3D skeneru ATOS byla použita pro vytvoření CAD modelu karoserie a následně modelu celkového vozu v programu Pro/ENGINEER ...