Now showing items 1-19 of 19

 • Aerosolové a mikrobiální mikroklima čistých prostorů 

  Stojanová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklima čistých prostorů. Experimentální část se zaměřuje na aerosolové a mikrobiální mikroklima. Na různých operačních a zákrokových sálech byla provedena měření a z ...
 • Analysis of fiber deposition using automatic image processing method 

  Bělka, Miloslav; Lízal, František; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2013-04-09)
  Fibers are permanent threat for a human health. They have an ability to penetrate deeper in the human lung, deposit there and cause health hazards, e.g. lung cancer. An experiment was carried out to gain more data about ...
 • Application of Polymeric Hollow-Fiber Membranes in Air Filtration 

  Bulejko, Pavel
  Membrány z dutých vláken jsou široce využívány v aplikacích týkajících se úpravy kapalin jako např. při čištění odpadních vod, v membránových kontaktorech a bioreaktorech, membránové destilaci apod. I když jsou často ...
 • Částice v ovzduší a možnosti jejich měření 

  Kantor, Radek
  Obsahem této práce je dozvědět se něco o základech aerosolů, jejich vlastnostech a různých způsobech měření. V dnešní době je téma částic v ovzduší velmi důležité, protože je známo, že částice v ovzduší mohou mít neblahé ...
 • Depozice prachových částic z ovzduší 

  Bělka, Miloslav
  Těžiště práce je ve vyhodnocení depozice vláknových aerosolů v dýchacím traktu člověka. Vlákna mají schopnost pronikat hlouběji do plic a způsobovat vážné zdravotní problémy. Součástí práce je i rozdělení aerosolů, základy ...
 • Filtrace vzduchu v systémech vzduchotechniky 

  Viktorin, Michal
  Diplomová práce je rozdělena do tří částí, analýzy tématu a zvolené metody řešení, aplikace tématu na zadané budově a experimentálního řešení a zpracování výsledků První část je teoretická. Je o filtraci vzduchu z hlediska ...
 • Inhalátory a nebulizátory pro použití v medicíně 

  Mišík, Ondrej
  Táto práca podáva rešeršnú štúdiu o inhalačných systémoch, ich histórii, vývoji a súčasnej podobe. Objasňuje princípy bežných inhalačných technológií a približuje dôvody ich výskumu a inovácií. Objasňuje dopad veľkosti ...
 • Inhalátory a nebulizátory pro použití v medicíně: principy, spolehlivost a provozní parametry 

  Mišík, Ondrej
  Problematika inhalačnej liečby je veľmi komplexnou problematikou a hoci je v posledných desaťročiach aktívne diskutovanou témou, jej rozvoj vo viacerých smeroch je viac než žiadaný. Prvá časť tejto práce predstavuje ...
 • Inhalers and nebulizers: basic principles and preliminary measurements 

  Mišík, Ondrej; Lízal, František; Farhikhteh Asl, Vahid; Bělka, Miloslav; Jedelský, Jan; Elcner, Jakub; Jícha, Miroslav (E D P SCIENCES, 2017-11-21)
  Inhalers are hand-held devices which are used for administration of therapeutic aerosols via inhalation. Nebulizers are larger devices serving for home and hospital care using inhaled medication. This contribution describes ...
 • Měření a počítačové simulace vdechovaných částic v modelech lidských plic 

  Kvapil, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá modely plic pro měření depozice a počítačovými simulacemi usazování inhalovaných částic. Byla provedena rešerše nejnovějších poznatků. Uvedeny jsou i základy anatomie a fyziologie lidského ...
 • Modelování dýchacích cest jako nástroj pro účinnější inhalační léčbu 

  Lízal, František (2019-09-04)
  Obsah přednášky 1. Inženýrský přístup – teorie 2. Konkrétní aplikace – mechanismy usazování částic v plicích 3. Brněnský model plic – experimenty a počítačové modelování 4. Jak funguje počítačové modelování 5. Inhalovaný ...
 • Numerical Comparison of Prediction Models for Aerosol Filtration Efficiency Applied on a Hollow-Fiber Membrane Pore Structure 

  Bulejko, Pavel (MDPI, 2018-06-19)
  Hollow-fiber membranes (HFMs) have widely been applied to many liquid treatment applications such as wastewater treatment, membrane contactors/bioreactors, membrane distillation etc. Despite the fact that HFMs are widely ...
 • Numerický model dýchání 

  Milanovic, Selena
  Evropská legislativa požaduje snížení počtu zvířat zapojených do laboratorních testů. Současně je známo velmi málo o sekundárních účincích plynných látek (např. Deodorantů, čisticích sprejů) používaných denně v každé ...
 • Odlučování olejového aerosolu z odpadního vzduchu ve výrobním provozu s obráběcími automaty 

  Štefánek, Stanislav
  Tato diplomová práce pojednává o filtraci vzduchu znečištěného olejem a celkové zefektivnění a navržení nového filtračního systému. Důvodem je nedostatečná kapacita a nesprávná funkčnost provozovaného zařízení. Řešením je ...
 • Usazování částic v modelu lidských plic 

  Jakuš, Matúš
  Zmyslom bakalárskej práce bolo vypracovať rešerš metód merania usadzovania častíc v ľudských dýchacích cestách. Práca tiež obsahuje experiment s poréznymi časticami, ktorý bol následne vyhodnotený fázovo-kontrastnou ...
 • Vyhlazovací box pro 3D výtisky FDM 3D tiskáren 

  Dubský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení, které by sloužilo k vyhlazování 3D výtisků z různých materiálů FDM 3D tiskáren. Vysvětluje princip 3D tisku a popi-suje technologie, které jsou v 3D tisku využívány. V práci ...
 • Vyhodnocení kontaminace pracovního prostředí aerosoly řezných kapalin při soustružení kovů 

  Svoboda, Svetozár
  Diplomová práca sa zaoberá kontamináciou pracovného prostredia kvapalným aerosólom, ktorý vzniká rozptylom, vyparovaním procesnej kvapaliny do ovzdušia. Procesné kvapaliny majú slúžiť hlavne na mazanie, chladenie a čistenie ...
 • Využití fluorescenční spektroskopie ve studiu látek tvořících aerosol 

  Lippay, Josef
  Pro studium spektrální charakteristiky látky DEHS bylo navrženo několik experimentů. Bylo provedeno bližší zkoumání vlivu různých prostředí na spektrální vlastnosti látky DEHS. Bylo zjištěno, že nejvyšší pozitivní vliv na ...
 • Využití šedé a dešťové vody pro občanskou vybavenost 

  Korytář, Ivo
  V této práci řeším aktuální téma využití šedé a dešťové vody v občanské vybavenosti. Hlavními cíli práce jsou možnosti využití těchto vod a rozebrání problematiky kvality dešťových vod. V práci také rozebírám již aplikovaný ...