Now showing items 1-8 of 8

 • Aerospace - Vizualizace letových dat 

  Morávek, Martin
  Tato práce se zabýva problematikou vizualizace letových dat v kabině letadla. Popisuje zavedené analogové přístroje a moderní LCD letové displeje. Podstatná část se věnuje návrhu a implementaci aplikace letového displeje ...
 • Experimentální ověření tuhosti ložisek polohovacího mechanismu pro optickou komunikaci mezi satelity 

  Svoboda, Tomáš
  Předložená diplomová práce se zabývá zjištěním tuhosti předepnutého dvouřadého ložiska s kosoúhlým stykem v relevantních podmínkách. V úvodu práce jsou popsány základní znalosti týkající se dvouřadých ložisek s kosoúhlým ...
 • Futuristický kokpit pro městskou mobilitu 

  Bohovic, Samuel
  Rastúci záujem o mestskú leteckú dopravu vytvára priestor pre vývoj užívateľských rozhraní pre mestskú leteckú dopravu . Nasledújúca práca je koncept zobrazovania letových dát a užívateľského rozhrania pre tieto dopravné ...
 • Okamžitá diagnostika stavu letadlových proudových motorů 

  Valuch, Tomáš
  V této diplomové práci je vypracován návrh diagnostického systému pro malé proudové motory. Cílem práce je popsat typy možných selhání proudových motorů, stanovit významné parametry charakterizující okamžitý stav pohonné ...
 • Právní aspekty provozu bezpilotních letadel - dronů 

  Kříž, Vlastimil (Automa - Časopis pro automatizační techniku, 2016-01-26)
  V souvislosti s bouřlivým rozvojem bezpilotních prostředků je třeba pro zajištění bezpečnosti jak jejich, tak jejich okolí vytvořit pravidla pro jejich provoz. Na to reagují státy i mezinárodní organizace legislativou pro ...
 • Tendence vývoje dopravních letadel 

  Vaščák, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s vývojem letadlové techniky, zhodnotit provozní charakteristiky vybraných typů dopravních letounů a vytvořit krátkodobý odhad vývoje dopravních letadel.
 • Tržní orientace a řízení vztahů k zákazníkům 

  Frejková, Daniela
  Disertační práce se zabývá tržní orientací (MO) a řízením vztahů k zákazníkům (CRM). MO i CRM jsou neustálým předmětem zájmu akademiků i praktiků, neboť jsou považovány za významné pro zajištění dlouhodobého úspěchu firem. ...
 • Vývoj a testování SW pro modul monitorování stavu motoru 

  Sumtsov, Artem
  Diplomová práce popisuje vývojovou techniku Model Based Design a její použití pro návrh a testování algoritmů. Popis této techniky je proveden na příkladu praktického využití v praxi při vývoji modulu monitorování stavu ...