Now showing items 1-2 of 2

  • Elektromagnetický výpočet elektrického stroje pro letecké aplikace 

    Halašta, Vítězslav
    Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým výpočtem elektrického stroje pro letecké aplikace. Byla vytvořena literární rešerše na elektrické stroje a s nimi spojené trendy využívané v letectví a uvedeny byly požadavky ...
  • Měření teploty snímačem PT100 pro letecké aplikace 

    Závorka, Radek
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro měření teploty, který bude vhodný pro letecké aplikace. Při návrhu je kladen důraz na plnění leteckých norem, především ochranu proti napěťovým jehlovým impulzům a ...