Now showing items 1-1 of 1

  • Srovnání agentích platforem pro bezdrátové senzorové sítě 

    Melo, Jakub
    Tato práce se zabývá agentními platformami pro bezdrátové senzorové sítě. Na začátku práce jsou představeny bezdrátové senzorové sítě a softwarové a hardwarové prostředky pro jejich programování. Nasledujíci kapitola se ...